Afvalstoffenheffing

Omrin haalt uw huisvuil op. Dat doet dit bedrijf in opdracht van de gemeente. Het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u?

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een variabel deel (diftar). Vastrecht betaalt u altijd, ook als u geen gebruik maakt van containers of van een ondergronds afvalsysteem. Hoeveel diftar u betaalt, hangt af van het aantal keer dat u uw container aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Voor de diftar ontvangt u achteraf per kwartaal een rekening.
Vastrecht:

  • € 154,00 per huishouden/perceel

Diftar:

  • minicontainer van 240 liter restafval: € 6,50 per keer
  • minicontainer van 180 of 240 liter GFT-afval: € 0,50 per keer
  • huisvuilzak van 40 liter restafval: € 1,25 per keer (bij gebruik van een verzamelcontainer)

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis, is sprake van een tarief zonder diftar. Dan is het tarief voor een eenpersoonshuishouding € 218,00 en voor een meerpersoonshuishouding € 270,00.

Verhuisd?

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Dan betaalt u afvalstoffenheffing tot en met de maand waarin u vertrekt. Als u binnen de gemeente Heerenveen verhuist, krijgt u geen vermindering.