Afvalstoffenheffing

Omrin haalt uw huisvuil op. Dat doet dit bedrijf in opdracht van de gemeente. Het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u?

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een variabel deel (Diftar+). Vastrecht betaalt u altijd, ook als u geen gebruik maakt van containers of van een ondergronds afvalsysteem. De afrekening voor de Diftar+ ontvangt u pas als het kalenderjaar voorbij is. Hoeveel u moet betalen, hangt af van hoe vaak uw grijze container is geleegd en hoeveel kilo afval u per keer heeft aangeboden. Of van hoe vaak u de ondergrondse verzamelcontainer heeft geopend om een afvalzak weg te gooien.

Vastrecht

  • € 155,00 per huishouden/perceel

Diftar+, betalen per kilo

  • minicontainer (sortibak) van 240 liter restafval: € 1,00 per keer plus een vast bedrag per kilo van € 0,35 cent
  • huisvuilzak van 40 liter restafval: € 2,15 per keer (bij gebruik van een verzamelcontainer)

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis, is sprake van een tarief zonder Diftar+. Dan is het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 240,00 en voor een meerpersoonshuishouden € 298,00.

Bespaar op uw Diftarrekening door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden weg te gooien. Het legen van de minicontainer van 180 of 240 liter gft-afval is helemaal gratis.

Verhuizen? Wat gebeurt er met uw afvalstoffenheffing

  • Verhuist u binnen de gemeente Heerenveen? Uw afvalstoffenheffing van uw oude adres wordt verminderd. Daarnaast ontvangt u een nieuwe aanslag voor uw nieuwe adres.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of het buitenland? U betaalt afvalstoffenheffing tot en met de maand waarin u vertrekt.
  • Verhuizen vanuit andere gemeente naar de gemeente Heerenveen? U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal maanden dat u in de gemeente Heerenveen woont. U betaalt vanaf de eerstvolgende maand, het maakt daarbij niet op welke dag van de maand u hier bent komen wonen.
Geplaatst op 12 januari 2017, 10:45 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:01

Nieuws