Afvalstoffenheffing

Omrin haalt uw huisvuil op. Dat doet dit bedrijf in opdracht van de gemeente. Het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u?

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een variabel deel (diftar). Vastrecht betaalt u altijd, ook als u geen gebruik maakt van containers of van een ondergronds afvalsysteem. Hoeveel diftar u betaalt, hangt af van het aantal keer dat u uw container aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Voor de diftar ontvangt u achteraf per kwartaal een rekening.

Vastrecht

  • € 146,00 per huishouden/perceel

Diftar+, betalen per kilo

  • minicontainer (sortibak) van 240 liter restafval: € 1,00 per keer plus een vast bedrag per kilo van € 0,35 cent
  • huisvuilzak van 40 liter restafval: € 2,10 per keer (bij gebruik van een verzamelcontainer)

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis, is sprake van een tarief zonder diftar. Dan is het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 236,00 en voor een meerpersoonshuishouden € 293,00.

Bespaar op uw diftarrekening door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden weg te gooien. Het legen van de minicontainer van 180 of 240 liter gft-afval is helemaal gratis.

Verhuizen? Wat gebeurt er met uw afvalstoffenheffing

  • Verhuist u binnen de gemeente Heerenveen? Uw afvalstoffenheffing van uw oude adres wordt verminderd. Daarnaast ontvangt u een nieuwe aanslag voor uw nieuwe adres.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of het buitenland? U betaalt afvalstoffenheffing tot en met de maand waarin u vertrekt.
  • Verhuizen vanuit andere gemeente naar de gemeente Heerenveen? U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal maanden dat u in de gemeente Heerenveen woont. U betaalt voor de gehele maand, het maakt daarbij niet op welke dag van de maand u hier bent komen wonen.