Bouwplantoets

Heeft u een (ver)bouwplan en wilt u weten of u een Omgevingsvergunning nodig heeft? Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan?

Langs komen

U kunt elke werkdag tussen 8.30 en 13.00 uur langs komen op het gemeentehuis om uw bouwplan te laten toetsen. Hebt u een schets van uw bouwplan, neemt u die dan mee?

Mailen

U kunt ook een mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl met uw vraag. Stuurt u dan een schets van uw bouwplan mee?

Hoe lang duurt het?

Binnen twee weken ontvangt u antwoord.

Kosten

Geen