Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Soms kan dit zonder vergunning. Maar vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Onderstaand vindt u meer informatie over vergunningvrij of vergunningplichtig (ver)bouwen.

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Kijk op de pagina Monumenten.

Stap 1: bekijk of u een vergunning nodig heeft

Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat doet u op de website van Omgevingsloket. Daar kunt u de gratis vergunningcheck doen.

Vergunningvrij

Gaat u vergunningvrij (zonder vergunning) bouwen? Vergunningvrij betekent niet dat er geen regels zijn. Uw bouwwerk moet technisch voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en aan andere regels, zoals bestemmingsplannen en het Besluit Omgevingsrecht.

Informeer uw buren

Als u bouwplannen heeft is het verstandig om met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. Dit kan mogelijke problemen voorkomen. Wilt u meer weten over de regels van het burenrecht, dan kunt u terecht bij Het Juridisch Loket.

Omgevingsvergunning

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dan of uw plan past in het bestemmingsplan (stap 2).

Stap 2: bekijk of uw plan past in het bestemmingsplan

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op de website van Ruimtelijke plannen. Via de knop ‘Plannen zoeken’ vindt u aan de linkerkant het bestemmingsplan dat geldt op de plaats waar u wilt (ver)bouwen. In een bestemmingsplan staan bijvoorbeeld regels over hoe hoog een bouwwerk mag zijn. De meeste bestemmingsplannen zijn volledig digitaal en kunt u zelf openen waardoor u alle regels zelf kunt bekijken. Sommige bestemmingsplannen zijn nog niet volledig gedigitaliseerd. Mocht u niet alle regels kunnen vinden neem dan contact op met de frontoffice (stap 3).

Stap 3: neem contact op met frontoffice vergunningen

Omdat er veel regels zijn is het soms moeilijk om zelf te bepalen of uw plan past in het bestemmingsplan. Komt u er niet uit en wilt u hulp van ons? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0513 en vraag naar frontoffice vergunningen. Of stuur ons een e-mail naar vergunningen@heerenveen.nl. Indien u een e-mail naar ons stuurt verzoeken wij u om een schets van uw (ver)bouwplan mee te sturen. Wij zullen uw (ver)bouwplan toetsen door middel van een bouwplantoets en nemen binnen een week contact met u op. Een bouwplantoets is volledig kosteloos.

Stap 4: aanvragen van een vooroverleg of omgevingsvergunning

Vooroverleg

Heeft u een (ver)bouwplan, maar voldoet uw plan niet aan de regels van het bestemmingsplan of wilt u advies van Hûs en Hiem? Dan kunt u een vooroverleg indienen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig en betaalt u kosten. Wilt u meer informatie? Kijk op de pagina Vooroverleg.

Omgevingsvergunning

In een omgevingsvergunning dient u alle activiteiten aan te vragen die nodig zijn bij uw plan. Bijvoorbeeld : bouwen – slopen – handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Mocht u niet zeker zijn of u alle nodige activiteiten heeft toegevoegd, neem dan nogmaals contact op met frontoffice vergunningen. Een omgevingsvergunning is maatwerk en vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket. Uw bouwkundige of architect kan namens u (als uw gemachtigde) ook uw aanvraag invullen.

Hoe werkt de aanvraag?

  • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving – Gemeente Heerenveen.
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u of uw gemachtigde daarvan per e-mail bericht.
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  • U hoort binnen 4 tot 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Is er meer tijd nodig om te beslissen, dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Complexe aanvragen, zoals milieu, monument of brandveilig gebruik, volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is een half jaar. Ook deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen.

Het besluit wordt gepubliceerd op deze website. U kunt het besluit bekijken op Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving – Gemeente Heerenveen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Kosten

De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de Legesverordening. De kosten voor een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen zijn minimaal € 117,70. Bij bouwkosten tot € 36.000,00 betaalt u 2,5% van de bouwkosten aan leges. Informatie over bouwkosten hoger dan € 36.000,00 leest u in de Legesverordening. De bouwkosten betreffen de aannemingssom (ook bij zelfbouw) van het te bouwen bouwwerk. Welstandsleges en leges voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanafwijking worden apart in rekening gebracht.

Indienen constructieve gegevens

De gemeente Heerenveen heeft voor u een informatieblad ‘Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen’ samengesteld. Hierin is aangegeven welke constructieve gegevens wij van u verlangen bij het indienen van een aanvraag. Met dit informatieblad willen wij een betere kwaliteit van de ingediende constructieve gegevens en een soepele afhandeling van de vergunning op het onderdeel constructie bereiken. Hiermee wordt de kans verkleind dat een aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen om redenen van incompleetheid van gegevens of dat constructieve gegevens niet-akkoord worden bevonden.

Later aanleveren van constructieve gegevens

Alle constructieve tekeningen en berekeningen moeten direct volledig met de aanvraag worden ingediend. De regeling omgevingsrecht (Mor) biedt echter de mogelijkheid om bepaalde constructieve gegevens later in te dienen. Dit is alleen op uw verzoek en moet direct bij het indienen van de aanvraag worden aangegeven op het aanvraagformulier. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de bijlage Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen (PDF 1 MB).

Meer informatie

Hebt u vragen over de richtlijnen? Stel ze gerust via vergunningen@heerenveen.nl

Starten en einde melden

Wanneer u wilt starten met de bouwwerkzaamheden of wanneer de werkzaamheden gereed zijn dan dient u dit te melden aan de gemeente. Alleen als u een omgevingsvergunning heeft moeten aanvragen. U kunt de start of het einde doorgeven via een online formulier.

Overzicht vergunningen

Op de pagina bekendmakingen en mededelingen kunt u alle vergunningen nalezen.