Bouw huis

Overzicht

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Vergunningvrij bouwen?

Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online en u ziet of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Twijfelt u over de uitkomst van de check, neem dan contact op met de gemeente.

Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen

Wilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning in 2018 misschien gratis aanvragen.

Eerst uw plan laten toetsen?

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? En wilt u eerst weten of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen voor een bouwplantoets. Dat kost u niets. Voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan of wilt u een advies van Hûs en Hiem? Kies dan voor een vooroverleg. Hiervoor betaalt u kosten. U kunt ook eerst een bouwplantoets laten doen en daarna kiezen voor een vooroverleg.

Aanvragen

U kunt ook meteen een aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Wanneer krijgt u antwoord?

Meestal nemen we binnen vier tot acht weken een besluit. Bij sommige aanvragen, zoals milieu, monument en brandveilig gebruik, is dat zes maanden. Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Buren

Als u bouwplannen heeft is het verstandig om met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. Dit kan mogelijke problemen voorkomen. Wilt u meer weten over de regels van het burenrecht, dan kunt u terecht bij Het Juridisch Loket.

Kosten

De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de Legesverordening . Voor een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen betaalt u bij bouwkosten tot € 36.000,00 2,5% van de bouwkosten aan leges. Bij bouwkosten hoger dan € 36.000,00 betaalt u aan leges € 900,00 + 2,8 % van de bouwkosten boven de € 36.000,00. Bij bouwkosten hoger dan € 530.000,00 geldt een andere regeling. De bouwkosten betreffen de aannemingssom (ook bij zelfbouw) van het te bouwen bouwwerk. U betaalt minimaal € 109,50. Welstandsleges en leges voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanafwijking worden apart in rekening gebracht. Kijk voor de verschillende bedragen in de Legesverordening

Indienen constructieve gegevens

De gemeente Heerenveen heeft voor u een informatieblad ‘Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen’ samengesteld. Hierin is aangegeven welke constructieve gegevens wij van u verlangen bij het indienen van een aanvraag.

Doel

Met dit informatieblad willen wij een betere kwaliteit van de ingediende constructieve gegevens en een soepele afhandeling van de vergunning op het onderdeel constructie bereiken. Hiermee wordt de kans verkleind dat een aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen om redenen van incompleetheid van gegevens of dat constructieve gegevens niet-akkoord worden bevonden.

Later aanleveren van constructieve gegevens

Alle constructieve tekeningen en berekeningen moeten direct volledig met de aanvraag worden ingediend. De regeling omgevingsrecht (Mor) biedt echter de mogelijkheid om bepaalde constructieve gegevens later in te dienen. Dit is alleen op uw verzoek en moet direct bij het indienen van de aanvraag worden aangegeven op het aanvraagformulier. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de bijlage Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen (PDF 1 MB).

Meer informatie

Hebt u vragen over de richtlijnen? Stel ze gerust via vergunningen@heerenveen.nl