Bouwen en verbouwen

Bouw huis

Overzicht

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Vergunningvrij bouwen?

Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online en u ziet of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Twijfelt u over de uitkomst van de check, neem dan contact op met de gemeente.

Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen

Wilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning in 2017 misschien gratis aanvragen.

Eerst uw plan laten toetsen?

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? En wilt u eerst weten of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen voor een bouwplantoets. Dat kost u niets. Voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan of wilt u een advies van Hûs en Hiem? Kies dan voor een Vooroverleg. Hiervoor betaalt u kosten. U kunt ook eerst een bouwplantoets laten doen en daarna kiezen voor een vooroverleg.

Aanvragen

U kunt ook meteen een aanvraag indienen.

Wanneer krijgt u antwoord?

Meestal nemen we binnen vier tot acht weken een besluit. Bij sommige aanvragen, zoals milieu, monument en brandveilig gebruik, is dat zes maanden. Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Buren

Als u bouwplannen heeft is het verstandig om met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. Dit kan mogelijke problemen voorkomen. Wilt u meer weten over de regels van het burenrecht, dan kunt u terecht bij Het Juridisch Loket.

Kosten

De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de legesverordening. Voor een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen betaalt u bij bouwkosten tot € 36.000,00 2,5% van de bouwkosten aan leges. Bij bouwkosten hoger dan € 36.000,00 betaalt u aan leges € 900,00 + 2,8 % van de bouwkosten boven de € 36.000,00. Bij bouwkosten hoger dan € 530.000,00 geldt een andere regeling. De bouwkosten betreffen de aannemingssom (ook bij zelfbouw) van het te bouwen bouwwerk. U betaalt minimaal € 107,90. Welstandsleges en leges voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanafwijking worden apart in rekening gebracht. Kijk voor de verschillende bedragen in de legesverordening.