Bouw huisWilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Vergunningvrij bouwen?

Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online en u ziet of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Twijfelt u over de uitkomst van de check, neem dan contact op via vergunningen@heerenveen.nl, stuurt u uw plan mee?

Eerst uw plan laten toetsen?

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? En wilt u eerst weten of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen voor een bouwplantoets. Dat kost u niets. Voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan of wilt u een advies van Hûs en Hiem? Kies dan voor een vooroverleg. Hiervoor betaalt u kosten. U kunt ook eerst een bouwplantoets laten doen en daarna kiezen voor een vooroverleg.

Aanvragen

U kunt ook meteen een aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Wanneer krijgt u antwoord?

Meestal nemen we binnen vier tot acht weken een besluit. Bij sommige aanvragen, zoals milieu, monument en brandveilig gebruik, is dat zes maanden. Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Buren

Als u bouwplannen heeft is het verstandig om met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. Dit kan mogelijke problemen voorkomen. Wilt u meer weten over de regels van het burenrecht, dan kunt u terecht bij Het Juridisch Loket.

Kosten

De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de Legesverordening . De kosten voor een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen zijn minimaal € 113,95. Bij bouwkosten tot € 36.000,00 betaalt u 2,5% van de bouwkosten aan leges. Informatie over bouwkosten hoger dan € 36.000,00 leest u in de Legesverordening . De bouwkosten betreffen de aannemingssom (ook bij zelfbouw) van het te bouwen bouwwerk. Welstandsleges en leges voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanafwijking worden apart in rekening gebracht.

Indienen constructieve gegevens

De gemeente Heerenveen heeft voor u een informatieblad ‘Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen’ samengesteld. Hierin is aangegeven welke constructieve gegevens wij van u verlangen bij het indienen van een aanvraag.

Doel

Met dit informatieblad willen wij een betere kwaliteit van de ingediende constructieve gegevens en een soepele afhandeling van de vergunning op het onderdeel constructie bereiken. Hiermee wordt de kans verkleind dat een aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen om redenen van incompleetheid van gegevens of dat constructieve gegevens niet-akkoord worden bevonden.

Later aanleveren van constructieve gegevens

Alle constructieve tekeningen en berekeningen moeten direct volledig met de aanvraag worden ingediend. De regeling omgevingsrecht (Mor) biedt echter de mogelijkheid om bepaalde constructieve gegevens later in te dienen. Dit is alleen op uw verzoek en moet direct bij het indienen van de aanvraag worden aangegeven op het aanvraagformulier. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de bijlage Richtlijnen Constructie gemeente Heerenveen (PDF 1 MB).

Meer informatie

Hebt u vragen over de richtlijnen? Stel ze gerust via vergunningen@heerenveen.nl

Starten en einde melden

Wanneer u wilt starten met de bouwwerkzaamheden of wanneer de werkzaamheden gereed zijn dan dient u dit te melden aan de gemeente. Alleen als u een omgevingsvergunning heeft moeten aanvragen. U kunt de start of het einde doorgeven via een online formulier.

Overzicht vergunningen

Op de pagina bekendmakingen en mededelingen kunt u alle vergunningen nalezen.