Bouwen en verbouwen

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe wet, de Omgevingswet, en ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is nieuw. De Omgevingswet gaat over de plekken waar we wonen, werken en ontspannen. Dat noemen we de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet maakt regels makkelijker en zorgt dat verschillende wetten samen één worden. Het gaat over bijna alles wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Iedereen krijgt met deze wet te maken: inwoners, organisaties en bedrijven. Dit is belangrijk voor u als u iets aan uw huis wilt veranderen, een bedrijf aan huis wilt starten of een bedrijfspand groter wilt maken. 

Monumentale panden

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Voor meer informatie kunt u terecht op onze onze pagina over monumenten.

Omgevingsloket

Wilt u een vergunning aanvragen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een dakkapel of een uitbouw? Dan valt dit onder de nieuwe Omgevingswet en gebruikt u het nieuwe Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de online plek waar u een vergunningcheck doet, een vergunning aanvraagt, een melding doet of aanvullende informatie indient. Ook kunt u zien welke regels op een bepaalde plek gelden. Dat heet Regels op de kaart.

Heb ik een vergunning nodig of niet?

Wee u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? U kunt dit gratis online controleren met de vergunningcheck. Komt u er niet uit of twijfelt u of alles klopt? Neem dan contact op met de Frontoffice Omgevingszaken via 14 0513 of vergunningen@heerenveen.nl. Kunt u dan een schets van uw (verbouw)plan meesturen? We reageren binnen een week.

Welke gegevens moet ik indienen?

Het is belangrijk dat u alle benodigde documenten en informatie klaar heeft voordat u de aanvraag doet. Zorg bijvoorbeeld voor bouwtekeningen, een situatieschets en andere belangrijke documenten. Uw bouwkundig adviseur of architect kan de aanvraag ook voor u doen, als uw gemachtigde. Heeft u vragen, neem dan contact op met de Frontoffice Omgevingszaken via 14 0513 of vergunningen@heerenveen.nl.

Hoe verloopt de procedure?

  • U krijgt een e-mail om te bevestigen dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Uw aanvraag komt ook op de pagina Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving.
  • Als uw aanvraag niet helemaal compleet is, vragen wij u om meer informatie of documenten.
  • Wij kijken goed naar uw aanvraag en controleren of alles voldoet aan de wettelijke regels.
  • Binnen 8 weken beslissen we over uw aanvraag. Soms duurt het langer, als het een bijzonder geval betreft.

Beslistermijn

Als uw aanvraag voor een vergunning ingewikkeld is of een monument betreft, kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben om te beslissen. Dit noemen we een uitgebreide procedure. Dan duurt het langer voordat we een besluit nemen.

Het besluit over uw vergunningaanvraag komt op de website van de gemeente Heerenveen. U kunt het vinden bij Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving. Belanghebbenden die het er niet mee eens zijn, hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ook bezwaar indienen. Als er geen bezwaren zijn, dan is uw vergunning na deze bezwaartermijn (6 weken) onherroepelijk.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is er nog een nieuwe wet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is er om te zorgen dat de bouwkwaliteit wordt verhoogd. Een speciale expert, de kwaliteitsborger, toetst de bouwkwaliteit. Dit gebeurt voor, tijdens en na het bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen en industriegebouwen. Bij bouwprojecten kunnen bijzondere lokale omstandigheden zijn. De kwaliteitsborger moet nagaan of deze omstandigheden er zijn. Hiervoor heeft de gemeente een lijst aangemaakt. Zie voor meer informatie, over de kwaliteitsborger en wat de bijzondere lokale omstandigheden zijn, de pagina Kwaliteitsborging en bijzondere lokale omstandigheden.
U doet een Wkb-melding minimaal 4 weken voor de geplande start van de bouw via het nieuwe Omgevingsloket (aanvragen). Verder zijn er informatieplichten en moet u minimaal 2 weken voor de geplande ingebruikname van het bouwwerk een gereedmelding doen. De kosten voor de kwaliteitsborger zijn voor uw eigen rekening. De informatieplichten en meldingen zijn kosteloos. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Frontoffice Omgevingszaken via 14 0513 of vergunningen@heerenveen.nl.

Participatie

De Omgevingswet moedigt u aan om over uw plan te praten met mensen uit uw omgeving. Dit noemen we ‘participatie’. Past uw bouwplan of geplande gebruik niet in het Omgevingsplan en is alleen buiten het Omgevingsplan om medewerking mogelijk? Dan is participatie verplicht. In alle andere gevallen is het niet verplicht, maar wel verstandig om te doen. Op het nieuwe aanvraagformulier moet u aangeven of u uw buren heeft betrokken bij uw plan zo ja, hoe u dit heeft gedaan.

Kosten voor uw vergunningaanvraag

Wilt u weten wat een vergunningaanvraag kost. Kijk dan bij onze Legesverordening.

Uw aanvraag voorbespreken met de gemeente

Wilt u voordat u de aanvraag indient meer weten over de kans van slagen? Kijk dan op de pagina vooroverleg.

Geplaatst op 17 januari 2017, 14:08 | Gewijzigd op 12 juni 2024, 14:22

Nieuws