Handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Vragen om de handhaven

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u via de website Fixi een melding openbare ruimte of overlast doen.

Heeft u last van geluid, stank, afval of licht van een bedrijf? Of vermoedt u verontreiniging van water of bodem dat veroorzaakt is door een bedrijf? Meld het dan via het formulier overlast bedrijven.

Als u een handhavingsverzoek anoniem of niet ondertekend heeft ingediend kan dit niet afgehandeld worden. De gemeente kan het verzoek niet met u terugkoppelen. De gemeente weet niet welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving.

Aanvragen

U kunt een handhavingsverzoek alleen schriftelijk indienen. Het verzoek moet een ondertekend zijn. U vermeld in de brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • een beschrijving van de overtreding
 • de naam van de persoon of het bedrijf tegen wie u een verzoek indient

U stuurt de brief naar Gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen onder vermelding van Handhavingsverzoek.

Maatregelen

De gemeente kijkt of en welke (milieu)regels worden overtreden. De gemeente kan maatregelen nemen als dit zo is. De gemeente kan:

 • de overtreder dwingen om de (milieu)regels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
 • een boete uitdelen aan de veroorzaker
 • besluiten om een bepaalde vergunning in te trekken
 • de politie vragen om strafrechtelijk op te treden.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Geplaatst op 20 september 2022, 12:18 | Gewijzigd op 5 juli 2023, 21:59

Nieuws