Meldpunt verhuur

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor de verhuur van woningen. Deze regels zijn bedoeld om ongewenst gedrag van verhuurders te voorkomen. Als huurder kunt u anoniem een melding doen via ons meldpunt. Dit meldpunt kan ook gebruikt worden voor meldingen over overlast bij kamerverhuur.

Waarover kunt u een melding doen?

Bent u huurder, dan kunt u een melding doen als de verhuurder niet voldoet aan de onderstaande regels:

 • Verhuurder mag de huurder niet discrimineren.
 • Verhuurder mag de huurder niet intimideren.
 • Verhuurder brengt geen waarborgsom in rekening die hoger is dan 2x de huurprijs.
 • Verhuurder legt de huurovereenkomst schriftelijk vast.
 • Verhuurder verstrekt schriftelijk informatie aan de huurder over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken.
 • Verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van Boek 7).
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.
 • Werkgevers van buitenlandse werknemers (migranten) houden contracten voor werken en wonen gescheiden. Zij informeren hun huurders in een taal die zij begrijpen.

Bent u een omwonende en ervaart u overlast van bewoners die kamers huren? Dan kunt u eveneens een melding doen.

Waarmee moet u rekening houden bij het doen van een melding?

 • Bent u huurder en wilt u anoniem een melding doen? Dit is mogelijk bij een melding in het kader van de Wet goed verhuurderschap. Houdt u er rekening mee dat een anonieme melding het onderzoek kan bemoeilijken, omdat er geen nadere informatie bij u kan worden opgevraagd.
 • Wilt u een handhavingsverzoek indienen? Dit is niet mogelijk via het meldingsformulier. Voor meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0513.
 • Bent u huurder en wilt u een melding doen over uw woningcorporatie? De gemeente is niet bevoegd op te treden tegen woningcorporaties. U kunt voor uw melding terecht bij de interne klachtenprocedure van uw woningcorporatie. Gebruik hiervoor de volgende link:
 • Bent u huurder en heeft u bij de politie aangifte gedaan van intimidatie en/of discriminatie door uw verhuurder? En zo ja, is het Openbaar Ministerie overgegaan of gaat zij over tot vervolging? In dat geval zijn de gemeentelijke handhavingsmiddelen beperkt tot herstelsancties. Dit betekent dat de verhuurder van de gemeente de kans krijgt om zijn gedrag te verbeteren zonder dat het direct gevolgen heeft. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0513.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een klacht over uw verhuurder of ervaart u overlast van bewoners die kamers huren, dan kunt u dit melden met een online formulier (Engelstalig: Rental report form). Meer informatie in het Engels leest u op de pagina Good Landlordship Act.

Meer weten?

Geplaatst op 17 januari 2024, 07:50 | Gewijzigd op 3 april 2024, 09:15

Nieuws