Monumenten

OranjewoudHeeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt die aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Is uw pand een monument?

U kunt dit nagaan door te kijken op de Monumentenlijst 2022 (PDF 142 kB)

Cultuurhistorisch erfgoed

De geschiedenis van onze gemeente is volop zichtbaar en tastbaar aanwezig. Er is een lange en rijke geschiedenis van wonen, werken en recreëren. Cultuur is van en voor iedereen. Dat geldt zeker voor cultuurhistorisch erfgoed, dat vaak particulier bezit is maar dat van waarde is voor de hele gemeenschap. Eigenaren zijn vaak bereid om vanuit een gedeeld gevoel van trots en respect te blijven omgaan met dit erfgoed. Het cultuurhistorisch erfgoed is te verdelen in rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De rijksmonumenten worden aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De gemeentelijke monumenten door het College van Burgemeester en wethouders. De monumentale waarden zijn beschreven in de redengevende omschrijving. Met deze omschrijving weet de eigenaar ook waarom een gebouw of bouwwerk zo belangrijk is voor de gemeenschap.

Omgevingsvergunning nodig?

Als u uw rijksmonument of gemeentelijk monument wilt onderhouden, restaureren, veranderen of (deels) slopen, heeft u in een meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het doel hiervan is de cultuurhistorische waarde van het pand te beschermen. U heeft geen vergunning nodig bij onderhoud aan monumentale onderdelen, voor zover detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen en ook de materiaalsoort en kleur niet wijzigen. Dit geldt ook voor werkzaamheden aan de niet monumentale onderdelen van het pand. In tegenstelling tot een rijksmonument is het interieur van een gemeentelijk monument niet beschermd.

Vergunningcheck

Om er achter te komen of in uw geval een vergunning nodig is, kunt u een Vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. Behalve voor de activiteit monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen heeft u vaak ook een vergunning nodig voor andere activiteiten uit de categorie Bouwen en verbouwen of een activiteit uit één van de andere categorieën. U kunt die dan aanvinken bij de vergunningcheck.

Vooroverleg

Heeft u een vergunning nodig, dan is het verstandig om voor het indienen van een aanvraag eerst te kiezen voor Vooroverleg. Uw plan wordt dan voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Hûs en Hiem). U kunt, als u dit wenst, bij de behandeling van uw plan aanwezig zijn.

Beslistermijn

De gemeente moet in de meeste gevallen binnen acht weken beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument. Bij uitzondering kan deze beslistermijn met zes weken worden verlengd. Voor rijksmonumenten geldt voor een ingrijpende wijziging, herbestemming, sloop of deels sloop een beslistermijn van 26 weken.

Kosten

Er zijn geen extra kosten voor de behandeling van uw monumentenaanvraag. U betaalt alleen de reguliere legeskosten voor de activiteit Bouwen en eventuele andere activiteiten.

Geplaatst op 13 januari 2017, 14:09 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:37

Nieuws