Naam kiezen voor uw kind

Welke naam geeft u aan uw pasgeboren kind? Welke voornamen kunt u kiezen? Welke achternaam? U regelt de naamskeuze in het gemeentehuis.

Voornaam kiezen

U mag zelf een voornaam voor uw kind kiezen. Als het kind later maar geen last van de naam kan krijgen. De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt of de voornaam in orde is. Als u geen voornaam opgeeft die in orde is, mag de ambtenaar zelf een naam kiezen. Die kunt u niet zomaar veranderen.

Achternaam kiezen

Voor uw eerste kind mag u de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u heeft gekozen, geeft u als ouders samen aan bij de gemeente. Dat kan op z’n laatst als u de geboorte van het kind aangeeft. Als u niet getrouwd bent, doet u dat wanneer de vader het kind erkent.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u dat uw kind de achternaam van moeder krijgt, dan moet u dit uiterlijk bij geboorteaangifte samen verklaren. Hiervan wordt een akte opgemaakt.

Bent u niet gehuwd, dan kunt u uw kind erkennen. Dit kan al voor de geboorte. Bij de erkenning kunt u aangeven welke achternaam uw kind krijgt. Kiest u geen achternaam, dan krijgt het kind de naam van de moeder. Wilt u de achternaam van vader kiezen, dan moet de moeder hiervoor toestemming geven bij de erkenning.

Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wat als u beiden man bent?

Als u beiden man bent, kunt u uw kind de achternaam van een van u geven, als u samen het kind adopteert of samen het gezag heeft.

Wat als u geen achternaam kiest?

  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, en kiest u zelf geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de partner (vader of meemoeder).
  • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en u kiest geen achternaam, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.