Geboorte kind aangeven

Is uw kindje in de gemeente Heerenveen geboren? Geef dan de geboorte binnen drie dagen aan. Geboorteaangifte kan in het gemeentehuis. U maakt daarvoor een afspraak via  https://afspraak.heerenveen.nl/. Let op! 

Wie kan de geboorte aangeven?

  • de vader of moeder van het kind
  • iemand die bij de geboorte was
  • de bewoner van het huis waar het kind is geboren
  • het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind is geboren, bijvoorbeeld een ziekenhuis of gevangenis
  • als er niemand aangifte kan doen: de burgemeester of een ambtenaar van de burgerlijke stand

Wanneer geeft u de geboorte aan?

U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen. Lukt dat niet omdat het gemeentehuis alle drie dagen gesloten is? Maak dan een afspraak voor de eerstvolgende werkdag. Wilt u online een afspraak maken maar zit de agenda al helemaal vol? Bel dan 14 0513 om een afspraak te maken.

Wat doet de gemeente met uw geboorteaangifte?

Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Daarin staan de geboorteplaats, -datum en de namen die u het kind heeft gegeven. Als ouders kunt u een kopie van de geboorteakte ontvangen.

Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • als u die hebt gekregen: doktersverklaring
  • als u het kind hebt erkend: kopie van de akte van erkenning ongeboren kind
  • als u die hebt: akte van naamkeuze