Bezwaar indienen per brief

Kunt u uw bezwaar niet online indienen? Hebt u geen DigiD? Schrijft u liever een brief? U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen.

Wat zet u in uw bezwaar?

Als u bezwaar maakt in een brief, vermeldt u daarin:

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van uw bezwaar
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw handtekening

Wat stuurt u mee?

Bij uw bezwaar stuurt u mee:

  • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (indien mogelijk)
  • een vertaling (als u uw bezwaar in een vreemde taal schrijft en een vertaling nodig is voor een goede afhandeling van uw bezwaar)

Binnen zes weken indienen!

Uw bezwaar moet u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen. De datum vindt u in de bekendmaking van het besluit.

Voor iemand anders?

Wilt u voor iemand anders een bezwaar indienen? Dan moet diegene u machtigen in een schriftelijke verklaring. Deze verklaring stuurt u mee.

Vergoeding kosten

Maakt u kosten, voor bijvoorbeeld rechtsbijstand? Vraag in uw bewaar een onkostenvergoeding aan. U krijgt alleen een vergoeding als u gelijk krijgt. Lees meer in het Besluit proceskosten.

Waarheen stuurt u uw bezwaar?

Stuur uw bezwaar naar:
Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen