Heeft de gemeente niet tijdig besloten?

Als u een vergunning of uitkering aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u er van uitgaan dat de gemeente daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u de gemeente daar op aanspreken en haar in gebreke stellen.

Hoe kan ik de gemeente ‘in gebreke stellen’?

Heeft de gemeente niet op tijd een besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift dan kunt u de gemeente een brief schrijven. In de brief geeft u aan dat de beslistermijn op uw aanvraag of bezwaarschrift is verstreken. Verder geeft u uw naam en adres op en ondertekent u de brief. De brief stuurt u naar de dienst of afdeling van de gemeente waar u de aanvraag of het bezwaarschrift heeft ingediend. Dit formulier van de rijksoverheid (PDF, 318 kB) kan u hierbij helpen.

Nog geen besluit?

De gemeente heeft dan nog 2 weken om alsnog te reageren. Is er dan nog geen besluit gevallen, dan verbindt de wet daaraan 2 gevolgen:

  • De gemeente moet een geldsom (= dwangsom) betalen voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Deze dwangsom geldt ten hoogste voor 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260. De gemeente stelt de hoogte van de geldsom vast. Dit doet zij uiterlijk 2 weken na de laatste dag waarover een dwangsom verschuldigd is. Daarna moet de gemeente binnen 6 weken dit bedrag op uw rekening storten.
  • U kunt direct beroep gaan bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bij de gemeente bezwaar te maken omdat er nog geen besluit is genomen. U kunt ook rechtstreeks in beroep gaan als u de maximale vergoeding wel heeft ontvangen, maar tegelijk nog steeds geen besluit op de aanvraag heeft gekregen. Als de rechtbank het beroep geldig verklaart, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken een besluit te nemen. U moet griffierecht betalen om in beroep te gaan.

Wat is het bedrag van de dwangsom?

Als blijkt dat de gemeente niet tijdig reageert (dus niet binnen twee weken na een ingebrekestelling), moet de gemeente soms een vergoeding (dwangsom) betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft. Dit voor ten hoogste 42 dagen. U ontvangt over de eerste veertien dagen € 20,– per dag. De volgende veertien dagen is dit € 30,– per dag en de overige dagen € 40,– per dag zodat het maximale bedrag € 1.260,- bedraagt.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, er zijn uitzonderingen op de beslistermijn. De wet geeft de volgende redenen:

  • Als de informatie die nodig is om de aanvraag/het bezwaarschrift af te doen, (nog) ontbreekt;
  • Als de informatie van een instantie uit het buitenland moet komen en meer tijd vraagt;
  • Als u zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor uitstel; Als het uitstel aan u zelf te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u niet op tijd de benodigde papieren of bewijsstukken heeft opgestuurd;
  • Of door overmacht van de gemeente (bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand).

Als een van deze redenen van toepassing is op uw aanvraag kan de beslissing langer uitblijven. De gemeente hoeft in deze periode geen dwangsom te betalen. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Verder mag de gemeente de periode voor een beslissing eenmalig verlengen. Dit wordt ‘verdagen’ genoemd. Dit mag zonder een reden op te geven, maar vaak proberen we duidelijk te maken waarom wij ‘verdagen’.