Voorlopige voorziening

Hebt u bezwaar gemaakt of beroep ingediend tegen een besluit? En kunt u het einde van de procedure niet afwachten? Is er spoed bij? Vraag dan tegelijk met uw bezwaar of beroep om een voorlopige voorziening. Voor een voorlopige voorziening gaat u naar de voorzieningenrechter.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is een voorschot op de eindbeslissing van de gemeente. Als de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening heeft getroffen, geldt het besluit van de gemeente niet totdat er een definitief oordeel of beslissing is in uw bezwaar- of beroepsprocedure.

Waarom een voorlopige voorziening?

Wanneer u bezwaar indient of in beroep gaat tegen een besluit, mag de gemeente of de vergunninghouder dat besluit nog wel uitvoeren. Dat kan gevolgen voor u hebben die niet meer zijn terug te draaien. Er wordt bijvoorbeeld een huis naast uw huis gebouwd. In dit soort gevallen kunt u het einde van uw bezwaar- of beroepsprocedure niet afwachten. U wilt dat het besluit meteen wordt tegengehouden.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Op de website de Rechtspraak leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Kosten

Griffierecht

Geplaatst op 23 november 2016, 19:28 | Gewijzigd op 7 juni 2024, 08:29

Nieuws