Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of een gastouder bij u in de buurt? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In deze lijst vindt u alle kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de Wet op de kinderopvang.

Recht op kinderopvangtoeslag

U als ouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvang die in het LRKP staat. De Belastingdienst kan via het register de rechtmatigheid van toeslagaanvragen controleren. In het landelijk register worden ook de inspectierapporten van de GGD gepubliceerd.

Bijdrage voor kinderopvang

Kinderopvang is een zaak van ouders of verzorgers, werkgevers én overheid. Uitgangspunt is, dat u zelf de kinderopvang regelt met een geregistreerd kinderdagverblijf en dat u de factuur ook zelf ontvangt en betaalt. Wanneer u werkt kunt u via de Belastingdienst en uw werkgever een bijdrage krijgen in de kosten voor de kinderopvang. Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Nieuw kinderdagverblijf beginnen?


Wilt u een kinderdagverblijf of gastouderopvang beginnen? Of wil uw organisatie een nieuwe kinderopvanglocatie openen? Dan gaat er wat veranderen in de kosten. De gemeente Heerenveen berekent de exploitatiekosten van de aanvraag aan u door. U betaalt voor het aanvragen voor nieuwe kinderdagverblijven en gastouderopvang.

Kosten

Registratie van een voorziening voor gastouderopvang: € 474,60

  • Registratie van een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau:€ 1.328,90
  • Incidenteel onderzoek van een reeds geregistreerde voorziening voor kindercentrum: € 390,60
  • Incidenteel onderzoek van een reeds geregistreerde voorziening voor gastouderopvang: € 189,85

Verder brengen we kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een exploitatieaanvraag. Per aanvraag betaalt u € 37,15. Deze kosten komen bovenop de eerder genoemde bedragen en worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

Waarom doen we dit?

Elk jaar ontvangen we meer aanvragen voor nieuwe kinderdagverblijven en gastouderopvang. Dit komt bijvoorbeeld door verhuizingen of het vestigen van een nieuwe locatie. De gemeente Heerenveen toetst elke aanvraag om te kijken of deze voldoet aan de Wet Kinderopvang. Daarnaast houden we, net als andere gemeenten, sinds een aantal jaren toezicht op de kwaliteit en controleren we die. Dat doen we in samenwerking met de GGD die als toezichthouder namens ons kwaliteitsinspecties uitvoert. Dat doet de GGD op basis van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Wij houden op onze beurt in de gaten of eventuele geconstateerde tekortkomingen worden verholpen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Veel tijd

Het verwerken van een aanvraag tot en met het nemen van een besluit tot registratie neemt veel tijd in beslag. Dit kost elk jaar steeds meer geld. Eén van de oorzaken is dat het registratiesysteem ons verplicht om gebruik te maken van de diensten van de GGD. Die GGD brengt ons een standaard aantal uren in rekening voor een inspectie van een gastouderopvang, kindercentrum (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) of gastouderbureau. Tot nu toe hoefden de aanvragers (houders van kindercentra en gastouders) dat niet te betalen en nam de gemeente die kosten voor haar rekening. Dat gaat veranderen omdat wij het niet meer dan redelijk vinden dat de aanvrager hiervoor betaalt.