Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of een gastouder bij u in de buurt? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In deze lijst vindt u alle kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de Wet op de kinderopvang.

Recht op kinderopvangtoeslag

U als ouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvang die in het LRKP staat. De Belastingdienst kan via het register de rechtmatigheid van toeslagaanvragen controleren. In het landelijk register worden ook de inspectierapporten van de GGD gepubliceerd.

Bijdrage voor kinderopvang

Kinderopvang is een zaak van ouders of verzorgers, werkgevers én overheid. Uitgangspunt is, dat u zelf de kinderopvang regelt met een geregistreerd kinderdagverblijf en dat u de factuur ook zelf ontvangt en betaalt. Wanneer u werkt kunt u via de Belastingdienst en uw werkgever een bijdrage krijgen in de kosten voor de kinderopvang. Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvang of gastouderbureau beginnen of wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. Ook als er iets verandert. De formulieren om een kinderopvang aan te melden of te wijzigen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Stuur de formulieren en benodigde bijlagen retour naar, of lever ze in bij, de gemeente Heerenveen. Zie onze adressen en openingstijden.
U kunt ze ook e-mailen naar gemeente@heerenveen.nl.

Doe eerst zelf een check

Mocht u op een nieuwe locatie een kinderopvang willen beginnen, controleer het bestemmingsplan voordat u zich gaat aanmelden. In een bestemmingsplan staat of u op die locatie een kinderopvang mag beginnen en of u daarvoor eerst een omgevingsvergunning aan moet vragen. Deze vergunningsaanvraag kan 26 weken duren bij een positieve medewerking vanuit de gemeente. Het kan ook zijn dat de gemeente geen kans van slagen ziet en de aanvraag weigert. Meer informatie vindt u op de pagina Bestemmingsplan. Ook moet u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik aanvragen en gelden andere aanvullende regels. Als er voor een bepaalde ruimte in een locatie een Alcoholvergunning geldt, kan dit ook zorgen voor beperkingen in uw exploitatie. Voordat u een aanvraag indient, vragen wij u dan ook om de hiervoor aangegeven (eigen onderzoeks)gegevens te delen met de afdeling Bijzondere Wetten. De haalbaarheid en (on)mogelijkheden kunnen dan in een vroeg stadium met elkaar worden besproken.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet uw kinderopvang? Dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en kunt u beginnen met de exploitatie. Niet eerder! De Gemeente en GGD werken volgens de methode ‘Streng aan de Poort’. Er worden daarom geen verkorte inspecties meer verricht.

De gemeente laat u weten wanneer u bent ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.

Kosten

Aan de registratie van een voorziening voor gastouderopvang, kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau zijn kosten verbonden. Verder brengen we kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een exploitatieaanvraag. Alle kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De exacte bedragen vindt u in de Legesverordening.

Geplaatst op 5 januari 2017, 09:13 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:35

Nieuws