Nieuwsberichten

87 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Samen verantwoordelijk: aangepaste toelatingstijden horeca centrum Heerenveen

De horeca-ondernemers in het centrum van Heerenveen sluiten vanaf komende zaterdag de toegangsdeur en het terras om 01.00 uur (in de nacht van zaterdag op zondag). Wie denkt daarna nog naar binnen te kunnen, komt voor een dichte deur te staan. Deze aanpassing is vandaag overeengekomen tijdens een gezamenlijk overleg tussen ondernemers, gemeente Heerenveen en... Lees meer
Nieuw lichtbeleid: balans tussen verlichting en donkerte
Het college van Heerenveen heeft ingestemd met het lichtbeleid voor de periode 2020-2024. Belangrijk speerpunt van het nieuwe lichtbeleid is het realiseren van een gezonde balans tussen kunstlicht en donkerte, zowel op gebied van gemeentelijke als niet-gemeentelijke verlichting. Een tweede speerpunt is het versneld energiezuinig maken van de openbare verlichting. In september neemt de gemeenteraad... Lees meer
Effect financiële keuzes Heerenveen op Programma Centrum
De gemeente Heerenveen moet financiële keuzes maken. Dat heeft gevolgen voor onder andere de financiering van projecten in het Programma Centrum Heerenveen. Financiële keuzes Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Heerenveen kan en wil financiële ruimte houden voor nieuwe ambities en investeringen. Door de grote onzekerheden in de zorg zijn... Lees meer
Schetsplan Romkessteeg uitgewerkt tot definitief ontwerp
Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak... Lees meer
Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona
Nu de maatregelen in verband met de corona crisis steeds meer worden versoepeld, kan ook de zorg in de meeste gevallen weer gewoon opgestart worden. Dat geldt ook voor zorg die u via een PGB krijgt. Wat verandert er per 1 juli 2020? U kunt geen niet-geleverde uren meer declareren. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat uw... Lees meer
Aandacht voor Eenzaamheid
Eenzaamheid komt veel voor. En nu door de corona maatregelen misschien nog wel meer. Gemeente Heerenveen heeft een plan voor de komende 8 jaar opgesteld om actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Wethouder Jelle Zoetendal geeft aan: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen... Lees meer
Reddingskrediet voor Thialf
Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen. Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie € 2 miljoen en de gemeente Heerenveen € 991.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om uit... Lees meer
Videoboodschap burgemeester Van der Zwan
Burgemeester Tjeerd van der Zwan bedankt alle inwoners van de Gemeente Heerenveen die zich inzetten in deze onzekere tijd. Hij deelt zijn gevoelens over de situatie en leeft mee met iedereen die het op dit moment zwaar heeft. Bekijk hieronder de boodschap. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Blijf... Lees meer