Fairtrade

Heerenveen-is-fairtrade-organisatie wethouder Coby van der Laan en gemeentesecretaris Jeroen van LeeuwestijnEerlijk ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Streven naar een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op ontwikkeling. Zodat zoveel mogelijk mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Als gemeente vinden we dat belangrijk. Dat gaat helaas niet vanzelf. Dankzij Fairtrade – eerlijke handel – krijgen boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten. Daarmee kunnen ze hun eigen levensomstandigheden verbeteren en bouwen aan een toekomst voor bedrijf, familie en omgeving.

Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen

Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen werken sinds 2014 samen aan een ambitie: bijdragen aan een betere wereld door Fairtrade onder de aandacht te brengen bij scholen, bedrijven, winkels, instellingen, organisaties en inwoners. Zodat meer fairtrade producten gebruikt en verkocht worden. Door mensen bewust te maken van het belang van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wat alleen kan als er aandacht is voor mens, arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, zorg voor de natuur en de omgeving.

In oktober 2016 is Heerenveen Fairtrade gemeente geworden. Daar zijn we trots op. Op dat moment hadden namelijk ruim 70 Heerenveense bedrijven en organisaties het Fairtrade  certificaat ontvangen. Want Fairtrade gemeente word je alleen door je er samen voor in te zetten, dus met scholen, bedrijven, supermarkten, horeca en noem maar op. Samen stimuleren we de vraag naar duurzaam geproduceerde producten en dragen we bij aan de bewustwording over eerlijke handel. En daarmee voeren we in Heerenveen een succesvolle Fairtrade Gemeente Campagne.