Maak het! Samen de schouders er onder

Maak hetIn de gemeente Heerenveen gebeurt veel. Veel van die projecten worden opgezet door u, door onze eigen inwoners. Met de inzet dus van eigen Heerenveense kracht uit de dorpen en wijken. Juist op die manier zorgt u er voor dat uw ideeën voor uw eigen straat, wijk of dorp werkelijkheid worden. Als gemeente zien we dat steeds meer betrokken inwoners zelf het initiatief nemen. Wij zijn daar trots op. En we kunnen u helpen.

Samen de schouders eronder

Onder de naam ‘Maak Het’ zetten we samen de schouders eronder! We verbeteren onze omgeving en helpen elkaar. Als inwoner van Heerenveen doet u dat met wat u weet en kunt. Omdat we als gemeente meer zijn dan alleen regels, controle en subsidie, helpen we u graag op andere manieren. Door te luisteren, mee te denken en te helpen waar we kunnen. Want de samenleving verandert, u verandert en wij veranderen mee. Met elkaar kunnen we grote dingen waarmaken.

Voor ons is dit een andere manier van werken

Werd vroeger alles vanuit het gemeentehuis bepaald, nu zoeken we de samenwerking met u. Van controle gaan we naar vertrouwen. Want u weet goed wat er in uw straat, wijk of dorp gebeurt. Daarom vertrouwen we er op dat u prima weet hoe u een probleem, uitdaging of initiatief aanpakt. Misschien doet u dat wel beter dan wij.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Meedenken over hoe u in contact kunt komen met de juiste partners voor uw project.
  • We kunnen bekijken of en hoe we soepeler met regels kunnen omgaan waardoor uw project sneller van de grond komt.
  • We hebben veel kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maak daar gebruik van.

Op allerlei manieren kunnen we elkaar vinden

Door met elkaar in gesprek te gaan. Dat kan persoonlijk, maar ook steeds makkelijker via internet en social media. We zoeken samen naar oplossingen. Zo maken we dingen samen beter. Versterken we elkaar.

Dus maakt ook u het beter voor uw omgeving? Maak Het verschil! Ga de uitdaging aan en maak uw buurt sterker met uw eigen idee.

Meer weten?

Neem contact op met het wijkmanagement via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0513.