Ondernemersfonds

BedrijfspandEen aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein, meer evenementen in het centrum en de dorpen; dankzij de middelen in het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) kunnen ondernemers in Heerenveen samen beslissen over bestedingen en de versterking van het lokale ondernemersklimaat.

Samen profiteren

In 2015 is het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) gestart. Het HOF is van, voor en door ondernemers. Ondernemers voeden samen het ondernemingsfonds. De bijdragen van ondernemers worden door de gemeente geïnd via een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen. Onder het fonds hangen elf trekkingsgerechtigden. Het doel van het fonds is dat de trekkingsgerechtigden de middelen inzetten ter versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat.

Meer informatie

Meer informatie over het Heerenveen Ondernemers Fonds kunt u vinden op de website www.heerenveenondernemersfonds.nl. Als u een voorstel heeft over de besteding van dit fonds kunt u contact opnemen met de Ondernemersvereniging in uw gebied. Ook als u daar geen lid van bent.

Voor vragen over het ondernemersfonds kunt u contact opnemen met Roy Postma van de gemeente Heerenveen. U kunt hem bereiken via bedrijven@heerenveen.nl of telefoonnummer (0513) 617 531.