Nieuwsberichten

141 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Effect financiële keuzes Heerenveen op Programma Centrum

De gemeente Heerenveen moet financiële keuzes maken. Dat heeft gevolgen voor onder andere de financiering van projecten in het Programma Centrum Heerenveen. Financiële keuzes Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Heerenveen kan en wil financiële ruimte houden voor nieuwe ambities en investeringen. Door de grote onzekerheden in de zorg zijn... Lees meer
Schetsplan Romkessteeg uitgewerkt tot definitief ontwerp
Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak... Lees meer
Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona
Nu de maatregelen in verband met de corona crisis steeds meer worden versoepeld, kan ook de zorg in de meeste gevallen weer gewoon opgestart worden. Dat geldt ook voor zorg die u via een PGB krijgt. Wat verandert er per 1 juli 2020? U kunt geen niet-geleverde uren meer declareren. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat uw... Lees meer
Aandacht voor Eenzaamheid
Eenzaamheid komt veel voor. En nu door de corona maatregelen misschien nog wel meer. Gemeente Heerenveen heeft een plan voor de komende 8 jaar opgesteld om actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Wethouder Jelle Zoetendal geeft aan: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen... Lees meer
Reddingskrediet voor Thialf
Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen. Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie € 2 miljoen en de gemeente Heerenveen € 991.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om uit... Lees meer
Videoboodschap burgemeester Van der Zwan
Burgemeester Tjeerd van der Zwan bedankt alle inwoners van de Gemeente Heerenveen die zich inzetten in deze onzekere tijd. Hij deelt zijn gevoelens over de situatie en leeft mee met iedereen die het op dit moment zwaar heeft. Bekijk hieronder de boodschap. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Blijf... Lees meer
Burgemeester Van der Zwan over Corona
Hieronder leest u een statement van burgemeester Tjeerd van der Zwan over Corona. Heb en houd zorg voor elkaar en blijf omkijken naar de mensen om u heen. “Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in te dammen, en dat betekent nogal wat. Ook voor ons allemaal in Heerenveen. Want met elkaar... Lees meer
Gemeenteraad stelt toekomstvisie centrum Heerenveen vast
Op 16 december stelde de gemeenteraad van Heerenveen de toekomstvisie voor het centrum vast. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers. Zij deden mee aan een G1000 proces. Een nieuwe democratische vorm, waarvoor de gemeenteraad het initiatief heeft genomen. De vraag aan de deelnemers: hoe kan het centrum van Heerenveen aantrekkelijker worden en... Lees meer