Nieuwsberichten

173 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Recreatiegebied De Heide maakt zich op voor de zomer

De gemeente Heerenveen neemt actie om recreatiegebied De Heide voor te bereiden op de aankomende drukke zomerperiode. “We zien dat steeds meer mensen De Heide weten te vinden”, geeft wethouder Hans Broekhuizen aan. “We willen iedereen een verantwoord en plezierig bezoek bieden”. Zo worden de sanitaire voorzieningen vaker schoongehouden, meer afvalcontainers geplaatst en tijdelijk standplaatsen... Lees meer
Terugblik raadsvergadering | 22 juni
• De complete agenda, achterliggende stukken en uitkomsten van de stemmingen en opname van de vergadering staan op: www.heerenveen.nl/raadsvergadering-22juni2020 • Bij de onderwerpen waar niet unaniem voorgesteld is, staat de stemverhouding aangegeven.   De gemeenteraad nam besluiten over de volgende onderwerpen: #Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne De raad heeft het Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne vastgesteld. Het... Lees meer
Enthousiasme voor plannen vernieuwing Romkessteeg
Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak... Lees meer
Vooruitblik commissievergadering 18 juni | 19:30 | digitaal
Op donderdag 18 juni vergadert de commissie van de gemeenteraad. De agenda, stukken en uitzending vind je hier. Voor inwoners: vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geeft het op tijd door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.... Lees meer
Vanaf de bank op bezoek bij een duurzaam huis
Friese huiseigenaren delen ervaringen met warmtepompen, balansventilatie en zonnepanelen LUINJEBERD – Wie interesse heeft in duurzaam wonen, krijgt in juni de unieke kans om via videoverbinding binnen te kijken in een duurzaam huis. Janus Peeters uit Luinjeberd en drie andere huiseigenaren uit Fryslân geven online thematours, waarin zij uitleg geven over duurzame maatregelen zoals isoleren,... Lees meer
Heerenveen zet in op aantrekkelijkheid en beleving centrum, dorpen en buitengebied
Het college van Heerenveen wil een financiële impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan de aantrekkingskracht en de levendigheid van de gemeente. Op deze manier wil het college inwoners en ondernemers steunen die een zware tijd ondervinden door de gevolgen van het coronavirus. Coulance, maatwerk en blijven investeren in de aantrekkingskracht van Heerenveen staan hierbij... Lees meer
Aankondiging Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’
Op 12 juni 2020 om 14:00 uur vergadert het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening ‘Fryslân’ digitaal (via Teams). Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl. Op de voorlopige agenda staat: Jaarstukken 2019 Wijziging begroting 2020 Concept begroting 2021 Rol... Lees meer
Vooruitblik commissievergaderingen 11 juni
Op donderdag 11 juni vergadert de commissie van de gemeenteraad. Lees hier een vooruit blik op deze vergadering. Voor inwoners: vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geeft het op tijd door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.... Lees meer