Nieuwsberichten

107 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Vervanging portret koning raadszaal Heerenveen

In de collegevergadering van vandaag, 30 maart 2021, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het huidige portret van koning Willem Alexander en koningin Maxima te vervangen. Dit portret hangt in de raadszaal in het gemeentehuis. Reden voor vervanging is dat het portret niet langer gelijkt. “Aangezien Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander al langere... Lees meer
Foto balie gemeentehuis medewerkers publiekscentrum
Gewijzigde openingstijden rondom Koningsdag
Op maandag 26 april en Koningsdag 27 april 2021 is het gemeentehuis gesloten. Vanaf woensdag 28 april zijn we weer geopend, op afspraak. Een afspraak maakt u telefonisch via 140513 of digitaal met een formulier.... Lees meer
Gemeenteraad stelt Strategische Agenda vast in april
In de maand april stelt de gemeenteraad de Strategische Agenda voor Heerenveen vast. Maar wat is dat eigenlijk, een Strategische agenda? Burgemeester Tjeerd van der Zwan legt het graag uit: “Voor inwoners, maar ook voor ons als gemeente, is het vaak het ‘hier en nu’ waar we naar kijken. Bijvoorbeeld of er geld beschikbaar is... Lees meer
Nieuw ontwerp levert rotonde op bij Oranjewoud
Na uitgebreide ontwerpsessies, waarin diverse varianten zijn doorgerekend, zijn Gemeente Heerenveen en Rijkswaterstaat goed onderbouwd tot een oplossing gekomen voor de kruising Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32 in zuidelijke richting. Het wordt een rotonde, een robuuste, veilige kruispuntoplossing, rekening houdend met een goede doorstroming en veiligheid voor de gebruikers. Daarnaast komt deze... Lees meer
Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’
Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’   op                   26 maart 2021 aanvang          14.00 uur locatie             digitaal, via teams Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.   Op de voorlopige agenda staat:... Lees meer
Fikse rijksbijdrage voor verkeersveiligheid Heerenveen
De gemeente Heerenveen krijgt een subsidie van bijna € 1,75 miljoen van het Rijk voor de verbetering van de verkeersveiligheid van gemeentelijke wegen. De subsidie moet gebruikt worden voor de aanleg van snelheidsremmende maatregelen, de aanleg en het verbreden van (brom)fietspaden en de inrichting van schoolzones. Wethouder Jaap van Veen is verheugd over deze subsidie:... Lees meer
Werkzaamheden en tijdelijke wegafsluiting Heideburen
In de week van 25 maart gaat Jelle Bijlsma BV aan de slag met het ophogen van de oevers en kades aan de Heideburen in het centrum van Heerenveen. Ook komt er nieuwe riolering. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken. Er geldt dan eenrichtingsverkeer vanuit het centrum richting Het Meer. Verkeer richting het centrum wordt... Lees meer
Stemmal bij verkiezingen Heerenveen beschikbaar
In Heerenveen kan dat, op de verkiezingsdagen (15, 16 en 17 maart), door een zogenaamde stemmal in te zetten. Speciaal voor de visueel beperkte inwoners is deze extra hulp bij het stemmen beschikbaar. In het stemlokaal van het gemeentehuis in Heerenveen kunnen de visueel beperkte inwoners uit de gemeente gebruik maken van de ‘stemmal met... Lees meer