Nieuwsberichten

46 nieuwsberichten in ons archief

Sorteren op: datum / relevantie

Gezamenlijke plannen voor nieuwe schoolgebouwen in Heerenveen

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor zowel het primair (basis) als het voorgezet onderwijs in de hele gemeente. Deze plannen geven een goed beeld van ontwikkelingen en ambities voor onderwijshuisvesting de komende 16 jaar. Het gaat hierbij over meer dan alleen de gebouwen. Zo staat het belang van het... Lees meer
Heaven Open Air teenage festival komt er aan!
Op vrijdag 27 mei aanstaande organiseert Heaven Open Air het ‘After Corona Teenage Festival’ voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. In samenwerking met het jongerenwerk van Caleidoscoop Heerenveen is er een fantastische line-up samengesteld met nationale toppers. En er is ook ruimte voor lokaal talent.   Al eerder vertelden jongeren dat ze heel graag... Lees meer
Samenwerken aan preventie
Samenwerken aan betrokken buurten waarin iedereen mee kan (blijven) doen De komende jaren zien we grote ontwikkelingen – waaronder de toenemende vergrijzing – op ons afkomen, die zorgen voor een grote vraag voor hulp en ondersteuning vanuit inwoners. Om te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen, en plezierig zelfstandig in eigen... Lees meer
Ashok Bhalotra, architect van Skoatterwâld, overleden
In Rotterdam is een stedenbouwkundig adviesbureau gevestigd, Kuiper Compagnons, dat nauw betrokken is geweest bij de vormgeving van onze mooie uitbreidingswijk Skoatterwâld. Met name één van de directieleden van dat bureau, Ashok Bhalotra, was er lange tijd het gezicht van, dat spraakmakende plannen maakte voor diverse nieuwbouwwijken in Nederland. Met de ontwikkeling van de wijk... Lees meer
Crisisnoodopvang COA beëindigd
In de afgelopen week was de Hoekstrahal in Heerenveen in gebruik voor een groep van rond de 130 mensen via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor deze groep moest zo snel mogelijk opvang worden geregeld. De vraag kwam voort uit de nijpende doorstroom van mensen die in Ter Apel geregistreerd worden. Op verschillende plaatsen... Lees meer
Dubbelfunctie opvang vluchtelingen Heerenveen vervalt
Afgelopen week besloot de gemeente Heerenveen mee te werken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zo snel mogelijk 150 bedden beschikbaar te stellen als crisisnoodopvang voor asielzoekers. De vraag kwam voort uit de nijpende doorstroom van mensen die in Ter Apel geregistreerd worden. HUB in Heerenveen vervalt tijdelijk De Hoekstrahal... Lees meer
Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen Hoekstrahal
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen heeft besloten mee te werken aan een verzoek van het COA. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vraagt Heerenveen om een tijdelijke crisisnoodopvang met maximaal 150 bedden in te richten voor vluchtelingen die NIET uit Oekraïne komen. Dit besluit komt voort uit de nijpende doorstroom van... Lees meer
Centrumvisie Akkrum vastgesteld: waterrijk Akkrum
Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Akkrum vastgesteld. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum. Zo blijft Akkrum een fijn dorp om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken; nu en in... Lees meer