Nieuwsberichten

105 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Kerstpakket raadsleden naar goed doel

Elk jaar geven de raads- en commissieleden van de gemeente Heerenveen de waarde van hun ‘kerstpakket’ aan een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Oer de Brêge, waar ze tijdelijke hulp bieden aan mensen met weinig sociale contacten in geestelijke- en maatschappelijke nood. Zoals ze zelf zeggen, Oer de Brêge is een ontmoetingsplaats,... Lees meer
500.000 euro voor energiebesparende maatregelen voor inwoners Heerenveen
Het Rijk heeft € 500.000 euro subsidie toegekend aan de Gemeente Heerenveen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Huiseigenaren in de gemeente kunnen met deze financiële impuls energiebesparende maatregelen treffen. De RRE-bijdrage is een welkome aanvulling op het duurzaamheidsprogramma dat de gemeente heeft opgesteld. Besparen op energiegebruik De subsidie is bestemd voor... Lees meer
Gemeenteraad stelt toekomstvisie centrum Heerenveen vast
Op 16 december stelde de gemeenteraad van Heerenveen de toekomstvisie voor het centrum vast. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers. Zij deden mee aan een G1000 proces. Een nieuwe democratische vorm, waarvoor de gemeenteraad het initiatief heeft genomen. De vraag aan de deelnemers: hoe kan het centrum van Heerenveen aantrekkelijker worden en... Lees meer
Onderwijsbesturen en gemeentebestuur Heerenveen ‘Samen aan de slag!’ voor jeugd
Op donderdag 12 december hebben onderwijsbesturen en het gemeentebestuur van Heerenveen de verklaring ‘Samen aan de slag!’ ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om toe te werken naar nóg meer samenhang tussen het onderwijs en jeugdzorg. Het uiteindelijke doel is een positief ontwikkel-, opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de gemeente... Lees meer
Gymzalen Heerenveen gemoderniseerd
De gymzalen in de gemeente Heerenveen hebben in het afgelopen jaar een opknapbeurt gehad. Er is flink geïnvesteerd in nieuwe materialen in 11 gymzalen. Ook zijn er nieuwe vloeren gelegd en is er nieuwe wandbekleding op de muren gekomen. Beide maatregelen verbeteren de akoestiek in de gymzalen. Voor de gebruikers erg fijn: er is minder... Lees meer
Bevolkingsregisters Schoterland en Aengwirden online
De bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Schoterland en Aengwirden (vanaf 1934 de gemeente Heerenveen) zijn vanaf nu online te raadplegen op de website AlleFriezen.nl. De afgelopen jaren zijn vrijwilligers uit het hele land bezig geweest om tienduizenden scans uit registerboeken te omschrijven en te controleren. Het publiceren van deze historische bronnen biedt met name stamboom-onderzoekers... Lees meer
16 december besluit gemeenteraad over centrumvisie Heerenveen
Op 16 december is het zover. Dan besluit de gemeenteraad van Heerenveen over de centrumvisie die, nu nog als voorstel, klaarligt. Hieraan ging een intensief G1000 proces vooraf. Dat startte op verzoek van de raad. Die wilde deze visie samen met inwoners en ondernemers opstellen en koos daarbij voor een nieuw soort democratisch proces. Inwoners,... Lees meer
Vertel wat duurzaamheid voor u betekent!
Mijn naam is Fimke Groenewoud en ik loop stage bij de gemeente Heerenveen op de afdeling communicatie. Voor mijn afstudeeropdracht doe ik onderzoek naar hoe de inwoners van Heerenveen denken over duurzaamheid. Je hoort tegenwoordig steeds meer geluiden over duurzaamheid opkomen en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt en wat duurzaamheid voor u betekent.... Lees meer