Nieuwsberichten

173 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Vooruitblik commissievergaderingen 15 juni

Op Maandag 15 juni vergadert de commissie van de gemeenteraad. Lees hier een vooruit blik op deze vergadering. Voor inwoners: vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geeft het op tijd door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.... Lees meer
Heerenveen: geld voor investeringen en ambities, maar het Rijk moet afspraken Jeugd en wmo nakomen
Het college van de gemeente Heerenveen heeft vandaag ingestemd met de perspectiefnota. Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Door de grote onzekerheden in de jeugdzorg en wmo is het financieel perspectief na 2022 nog niet sluitend. Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “We kunnen het komende jaar blijven investeren, maar het Rijk... Lees meer
Shell Nederland begint met bouw 14 MW-zonnepark in Heerenveen
Heerenveen / Den Haag, 29 mei 2020 – Met de voordracht van het Friese gedicht Sinneljocht van Arjan Hut, een ode aan zon, is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen. Het zonnepark is 20 hectare groot en heeft een capaciteit van 14 megawatt, zo’n 5% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in de gemeente. Energietransitie... Lees meer
Verlopen EU-rijbewijzen zijn tijdelijk langer geldig
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: Het rijbewijs is verlopen/verloopt in... Lees meer
Terugblik raadsvergadering 25 mei
Vooraf aan de raadsvergadering kreeg burgemeester Tjeerd van der Zwan een bos bloemen toegeworpen, omdat het koninklijk besluit waarin hij per 30 juni 2020 herbenoemt wordt als burgemeester van Heerenveen binnen was gekomen. Zie hier het filmpje. #Digitaal vergaderen Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen – Hamerstuk De raad heeft een tijdelijk reglement van orde... Lees meer
Virtuele raadsvergadering – 25 mei
Maandag 25 mei om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad virtueel onder leiding van burgemeester @TjeerdvanderZwan. Publiek is digitaal van harte welkom! Je kunt de uitzending, agenda, stukken en uitslag van de stemming bekijken op de website https://www.heerenveen.nl/raadsvergadering-25mei2020/       Onderwerpen op de agenda: Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen – Hamerstuk Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg –... Lees meer
Calamiteitenroute industrieterrein Kanaal
Bij een grote calamiteit bij een van de bedrijven op het industrieterrein Kanaal is het vanuit het oogpunt van de veiligheid raadzaam dat er een extra ontsluitingsroute beschikbaar is. De aanleg van zo’n calamiteitenroute leidt tot een snellere en veiliger bereikbaarheid en ontvluchting van risicobronnen. “Alle verkeer gaat nu via de Wetterwille, de enige ontsluitingsroute... Lees meer
Aan de slag met Heerenveen Aardgasvrij
Het lijkt nog ver weg, 2050. Over 30 jaar moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af zijn. Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we nu wel starten. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente Heerenveen per dorp of buurt verkennen hoe dit te realiseren is. Dit staat beschreven in de aanpak Heerenveen... Lees meer