Nieuwsberichten

31 nieuwsberichten in ons archief

Sorteren op: datum / relevantie

Vaststelling Raadsagenda 2022-2026

In de raadsvergadering van vandaag, 9 juni 2022, is de Raadsagenda 2022-2026 vastgesteld. De raadsagenda is in een mooi proces door de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Heerenveen opgesteld. Over de onderwerpen in deze agenda wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022-2026. Belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van... Lees meer

Wat als er scherven van zonnepanelen vrijkomen bij een brand?

Op 9 juni 2021 rond 16:15 is de Brandweer Fryslân gealarmeerd voor een zeer grote brand bij een overslagbedrijf aan de Venus in Heerenveen. De brand ontstond in het dak van het pand. Op het dak van het pand liggen ook zonnepanelen. Door de hevige brand en vrijgekomen hitte kunnen scherven van zonnepanelen en roetdeeltjes... Lees meer
huis met sjaal

Heerenveen helpt woningeigenaren met energie maatwerkadvies

Een goed geïsoleerde woning zorgt voor meer wooncomfort én een lagere energierekening. Om inwoners met een koopwoning inzicht te geven in de stappen die zij kunnen zetten naar een energieneutrale woning biedt de Gemeente Heerenveen een subsidie aan voor een energie maatwerkadvies. Deze actie is een mooie aanvulling op de energiecadeaubonnen die we de afgelopen... Lees meer

Heerenveen sluit 2021 af met positief financieel resultaat

Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor met een positief resultaat van 3,8 miljoen euro. Daarnaast leverde grondverkoop de gemeente vorig jaar 7,4 miljoen euro op. “Samen een positief resultaat van 11,2 miljoen euro. Dat is heel mooi, maar toch moeten we de komende jaren scherp blijven kijken naar onze structurele... Lees meer

Gezamenlijke plannen voor nieuwe schoolgebouwen

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor zowel het primair (basis) als het voorgezet onderwijs in de hele gemeente. Deze plannen geven een goed beeld van ontwikkelingen en ambities voor onderwijshuisvesting de komende 16 jaar. Het gaat hierbij over meer dan alleen de gebouwen. Zo staat het belang van het... Lees meer

Centrumvisie Akkrum vastgesteld: waterrijk Akkrum

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Akkrum vastgesteld. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum. Zo blijft Akkrum een fijn dorp om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken; nu en in... Lees meer

Samen werken aan activiteitenaanbod voor inwoners met dementie

De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf gaan gezamenlijk het aanbod van activiteiten voor thuiswonende inwoners met dementie versterken. Waarbij de inwoner en zijn of haar behoefte centraal staat. Dit draagt bij aan het langer mee kunnen doen in de samenleving. Voor het versterken van het aanbod hebben de gemeenten een subsidie van 90.000 euro toegekend... Lees meer