Nieuwsberichten

36 nieuwsberichten in ons archief

Sorteren op: datum / relevantie

Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Heerenveen

De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer Arno Brok, was vandaag op ambtsbezoek in de gemeente Heerenveen. Tijdens dit officiële bezoek is hij bijgepraat over allerlei zaken die spelen in de gemeente Heerenveen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan ontving de commissaris in Crackstate. “Na het officiële welkom bespraken we als college... Lees meer

Heerenveen stelt noodfonds van 9 ton beschikbaar

Met een noodfonds van 9 ton helpt de gemeente Heerenveen inwoners en maatschappelijke organisaties die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Voor ondernemers biedt de gemeente ondersteuning bij het energievraagstuk. Veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties merken de gevolgen van de hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen. De gemeente Heerenveen komt daarom met... Lees meer

Parkeergarage met twee lagen en veel meer groen op het plein

Het college stelt de raad voor de geplande parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein (BK-plein) uit te breiden naar twee lagen. Behalve extra parkeerplaatsen komt er zo op het plein aanzienlijk meer ruimte voor groen. Wethouder Sybrig Sytsma: “Meer groen is een grote wens vanuit het G1000 proces, dus vanuit de inwoners van Heerenveen. Deze extra... Lees meer

Gemeenteraad staat voor beslissing over toekomst gemeentehuis Heerenveen

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad voor de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige plek. Crackstate, het historische gedeelte, blijft ook in het nieuw te bouwen gemeentehuis onderdeel van het gemeentehuis. Dit scenario krijgt de voorkeur van het college nadat drie mogelijke scenario’s voor nieuwe, duurzame huisvesting zijn onderzocht. Niets... Lees meer

Omwonenden en gebruikers kiezen voor Lazy Nature in recreatiegebied De Heide

Omwonenden en gebruikers van De Heide zien het meest in de toevoeging van natuurlijke elementen aan het recreatiegebied. Maar liefst 53% van de 942 stemmers koos de afgelopen weken voor de variant Lazy Nature. De andere ontwikkelstijlen waren Sport en Spel en Family. Het college heeft een goed beeld gekregen welk concept het meeste aanspreekt... Lees meer

Plan voor 50 huurwoningen aan Pastorielaan Heerenveen

Gemeente Heerenveen en ontwikkelaar Van Wijnen willen met spoed het woningtekort aanpakken. Daarom hebben de burgemeester en wethouders ingestemd met het voorstel om 50 tijdelijke huurwoningen te bouwen aan het verlengde van de Pastorielaan in Heerenveen. Dit is nodig, omdat veel mensen in de gemeente op een huurwoning wachten. De wachttijd voor een eengezinswoning is... Lees meer

Ontkoppelen lichtmasten Schoterlandseweg gestart

Heijmans is in opdracht van gemeente Heerenveen en provincie Fryslân begonnen met het uitschakelen en verwijderen van 100 lichtmasten aan de Schoterlandseweg tussen Oudeschoot en Hoornsterzwaag. De werkzaamheden vinden plaats buiten de bebouwde kom. De aanpak geeft meer ruimte voor het donker in het gebied. Op dit moment staan er 175 lichtmasten over een lengte... Lees meer

Onzekere tijden vragen om behoedzaam en scherp begroten

Heerenveense begroting combineert investeringen in voorzieningen met verantwoord financieel perspectief Met een realistische en verantwoorde begroting vindt de gemeente de balans tussen de groeiende vraag naar ondersteuning in de samenleving en een financieel verantwoord beleid. Om voor de komende jaren een sluitende begroting aan de raad voor te leggen heeft het college keuzes moeten maken.... Lees meer