Nieuwsberichten

183 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Calamiteitenroute industrieterrein Kanaal

Bij een grote calamiteit bij een van de bedrijven op het industrieterrein Kanaal is het vanuit het oogpunt van de veiligheid raadzaam dat er een extra ontsluitingsroute beschikbaar is. De aanleg van zo’n calamiteitenroute leidt tot een snellere en veiliger bereikbaarheid en ontvluchting van risicobronnen. “Alle verkeer gaat nu via de Wetterwille, de enige ontsluitingsroute... Lees meer
Aan de slag met Heerenveen Aardgasvrij
Het lijkt nog ver weg, 2050. Over 30 jaar moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af zijn. Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we nu wel starten. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente Heerenveen per dorp of buurt verkennen hoe dit te realiseren is. Dit staat beschreven in de aanpak Heerenveen... Lees meer
Heerenveen heeft goed jaar achter de rug
Het college van de gemeente Heerenveen heeft vandaag ingestemd met de Themarekening 2019. De gemeente houdt in 2019 € 1,9 miljoen over. Wethouder financiën Hans Broekhuizen is voorzichtig optimistisch. “Door zorgvuldig budgetbeheer eindigen we 2019 met een goed rekeningresultaat”. Zorgvuldig budgetbeheer De algemene uitkering uit het Gemeentefonds was in 2019 € 1,1 miljoen hoger dan... Lees meer
Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona
Nu de maatregelen in verband met de corona crisis steeds meer worden versoepeld, kan ook de zorg in de meeste gevallen weer gewoon opgestart worden. Dat geldt ook voor zorg die u via een PGB krijgt. Wat verandert er per 1 juli 2020? U kunt geen niet-geleverde uren meer declareren. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat uw... Lees meer
Aandacht voor Eenzaamheid
Eenzaamheid komt veel voor. En nu door de corona maatregelen misschien nog wel meer. Gemeente Heerenveen heeft een plan voor de komende 8 jaar opgesteld om actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Wethouder Jelle Zoetendal geeft aan: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen... Lees meer
Ruimere terrassen en winkels mogen open op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
Ondernemers hebben de gemeente gevraagd mee te denken hoe zij weer optimaal aan de slag kunnen. Het college van B&W heeft besloten dat winkels, kappers en pedicures met Hemelvaart en op 2e Pinksterdag open mogen en dat de terrassen tijdelijk (tot 1 oktober 2020) ruimer opgesteld mogen worden. Open op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag Sinds... Lees meer
Onderzoeksbureau Motivaction gaat onderzoek doen naar functioneren gemeente
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en eigen medewerkers onze dienstverlening ervaren. Om die reden voert onderzoeksbureau Motivaction binnenkort een onderzoek uit. Vijfduizend inwoners van de gemeente Heerenveen kregen een uitnodiging voor dit onderzoek dat belangrijke bouwstenen moet leveren voor hoe de gemeente de komende jaren functioneert. We zijn... Lees meer
Foto balie gemeentehuis medewerkers publiekscentrum 2
Telefoonstoring
Door een telefoonstoring zijn we tijdelijk niet bereikbaar via ons centrale nummer. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen. Wilt u een afspraak maken? Dat kan via de chat (gemeente heerenveen chat)... Lees meer