Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

82 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

G1000-Centrumontwikkeling begint met verlaging kade Breedpad

Afgelopen woensdag organiseerde de gemeente Heerenveen een goed bezochte bijeenkomst voor omwonenden en eigenaren van panden over de herinrichting van het Breedpad (west). De bezoekers kregen informatie over de verlaging van de kade. Kadeverlaging in het Centrum is opgenomen in het Burgerbesluit, waarin deelnemers van de G1000 Heerenveen dit jaar hun voorstellen voor een aantrekkelijk... Lees meer
Medewerker en bezoeker oud archief
Studiezaal 3 oktober gesloten
De studiezaal is op 3 oktober 2019 in verband met vakantie gesloten. Donderdag 10 oktober bent u weer van harte welkom. Meer informatie over de studiezaal leest u op de pagina over het oud archief en de studiezaal.... Lees meer
logo Gezonde School
CBS De Roerganger blijft Gezonde School
Drie jaar geleden heeft CBS De Roerganger in Heerenveen het kwaliteitskeurmerk ‘Gezonde School’ behaald, op het themagebied Bewegen & Sport. Het kwaliteitskeurmerk – drie jaar geldig – is na een geslaagde toets opnieuw verlengd. En dus blijft de basisschool ook de komende jaren een ‘Gezonde School’. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen... Lees meer
Heerenveen behoudt 5 sterren van Waarderingskamer
De Waarderingskamer heeft haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij de gemeente Heerenveen. Op basis van deze inspectie komt de Waarderingskamer tot het oordeel dat de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken in de gemeente Heerenveen goed verloopt. De gemeente Heerenveen behoudt daarmee de hoogst mogelijke waardering van 5 sterren. In Friesland zijn er, naast Heerenveen,... Lees meer
Koninklijke onderscheiding voor Franke van der Meer
Afgelopen zaterdag werd de heer Franke van der Meer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Franke van der Meer vierde zijn 80e verjaardag op een wel heel speciale manier. Familie en allerlei vrijwilligers van verenigingen waar hij actief was, kwamen bij hem ‘zijn verjaardag te vieren’ bij De Drie Pilaren. Wat hij niet... Lees meer
Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns, 18 september 2019
Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 16 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 11 oktober (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Kom je ook jouw project pitchen?... Lees meer
Voortzetting schakelklas voor jonge nieuwkomers in Heerenveen
Dit schooljaar starten wederom twee nieuwe schakelklassen. In deze schakelklassen krijgen jonge nieuwkomers – kinderen in de basisschoolleeftijd die nog maar kort in Nederland zijn – intensief taalonderwijs aangeboden. Op deze manier wordt een goede basis gegeven voor het volgen van regulier basisonderwijs. Vier dagen per week krijgen de kinderen onderwijs in de schakelklas op... Lees meer
Update provincie Fryslân: vervolgstappen situatie metaalhandel Heerenveen
Metaalhandel de Horne legt het shredderen (vermalen) van metalen zelf stil totdat er een goede afzuiginstallatie op de juiste plek staat. Dit gaf het bedrijf gister bij de FUMO aan. Medio augustus ontstond er onrust in de omgeving over mogelijke stoffen die vrijkomen bij het shredderen. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It is moai dat it bedriuw... Lees meer