Nieuwsberichten

268 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie
Medicijnen en geld

Ziektekostenregeling gemeente Heerenveen

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de... Lees meer
Herijking Cultuurbeleid gemeente Heerenveen
Op 14 september jongstleden heeft de gemeente een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion georganiseerd over de herijking van het cultuurbeleid van de gemeente. Ruim 100 mensen hebben deelgenomen aan die bijeenkomst en veel waardevolle ideeën en suggesties gegeven voor het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2018. De afgelopen weken is hard gewerkt aan... Lees meer
Oude bevolkingsregisters straks digitaal
Vanaf 19 december tot eind april 2017 zijn de bevolkingsregisters van de gemeente Aengwirden (1872-1920), de bevolkingsregisters van de gemeente Schoterland (1850-1920) en de gezinskaarten van de gemeente Schoterland, Aengwirden en Heerenveen (1920 -1940) niet raadpleegbaar omdat ze worden gedigitaliseerd. Na het digitaliseren zijn deze registers en kaarten via internet te raadplegen. Wat is het... Lees meer
Bal
Spelen op Heerenveense kunstgrasvelden is veilig
Na een uitgebreid onderzoek constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag: ”Het gezondheidsrisico van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is praktisch verwaarloosbaar.” Het RIVM geeft aan dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Dat betekent dat de vijf kunstgrasvelden met rubbergranulaat in Heerenveen gewoon gebruikt kunnen worden.  Gemeente en sportverenigingen... Lees meer