Ondernemen

Kabels en leidingen
Wilt u kabels of leidingen in gemeentegrond leggen? Daarvoor heeft de gemeente regels vastgesteld. U kunt ze lezen in het Handboek Kabels en Leidingen voor telecommunicatie-, energie- en waterbedrijven. Aanvraag In het handboek (PDF 990 kB) staat waaraan de uitvoering van kabel- en leidingwerkzaamheden moet voldoen. Met een digitaal aanvraagformulier kunt u een project aanvragen, deze wordt... Lees meer
Reclame langs de weg
Wilt u reclame plaatsen langs de weg in de gemeente Heerenveen? Dat is alleen toegestaan als u reclame maakt op lichtmasten, driehoeksborden of sandwichborden die in beheer zijn van Hoffman Outdoor Media of het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB). U hebt hiervoor geen vergunning nodig. Driehoeksborden en sandwichborden U regelt uw reclame op driehoeksborden en sandwichborden in... Lees meer