Ondernemen - Gemeente Heerenveen

Ondernemen

Ondernemersverenigingen
Bent u (startende) ondernemer in Heerenveen? Dan kunt aansluiten bij een van onderstaande ondernemersverenigingen. Al deze ondernemersverenigingen werken samen met de gemeente Heerenveen en hebben regelmatig overleg. Heerenveense Ondernemers Vereniging Ondernemers in het centrum van Heerenveen kunnen zich aanmelden bij de Heerenveense Ondernemers Vereniging. Stuur een e-mail aan voorzitter H. Gijzen of gebruik het algemene... Lees meer
Uw winkel open op zondag?
De gemeente kan toestemming geven om uw winkel te openen op 16 zondagen in het jaar. Dit is in de verordening winkeltijden geregeld. Toestemming krijgen Verzoek Om toestemming te krijgen moet u minimaal drie weken van te voren een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente, afdeling Bijzondere wetten. Dit verzoek kunt mailen naar gemeente@heerenveen.nl. Naast... Lees meer
Milieuvergunning
Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden? Start u een nieuw bedrijf? Wilt u een stal bouwen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Vaak is een milieumelding voldoende. Vergunning of melding? Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online en u ziet of u een omgevingsvergunning of een milieumelding nodig hebt. Dit moet u minimaal vier weken doen... Lees meer
Werkt u mee?
Wilt u het juiste personeel voor uw bedrijf? Denk daarbij ook eens aan mensen die zich vanuit de Participatiewet, bijvoorbeeld als Wajonger, graag voor uw bedrijf inzetten. Ze zijn gemotiveerd, willen meedoen in de maatschappij en hebben allerlei kwaliteiten en vaardigheden. Bovendien biedt dit mogelijkheden in het kader van de 100.000 Banenafspraak. Wat zijn de... Lees meer
Dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De Gemeente Heerenveen heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit op het gebied van inrichting en beheer openbare ruimte (ibor) en ruimtelijke ontwikkeling (ro). Het gaat hierbij om zowel inspanningsgerichte (detachering van personeel maar ook ZZP) als resultaatgerichte opdrachten. Meedingen naar een (inhuur)opdracht? De externe inhuur van gemeente Heerenveen verloopt via... Lees meer
Registratie tweedehands goederen
Handelt u in tweedehands fietsen? Of verkoopt u regelmatig gebruikte computers of laptops? Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopersregister bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Wie moeten een register... Lees meer
Grondverzet
Wilt u een partij grond of baggerspecie ontgraven? En wilt u dat hergebruiken binnen onze gemeente, dan gelden de Heerenveense gebiedsregels. Grondverzet in de gemeente Heerenveen Door de gebiedsregels goed te volgen kunt u geld besparen omdat duur onderzoek mogelijk niet nodig is. En u heeft meer mogelijkheden grond en bagger op korte afstand van... Lees meer
Kabels en leidingen
Wilt u kabels of leidingen in gemeentegrond leggen? Daarvoor heeft de gemeente regels vastgesteld. U kunt ze lezen in het Handboek Kabels en Leidingen voor telecommunicatie-, energie- en waterbedrijven. Aanvraag In het handboek (PDF 990 kB) staat waaraan de uitvoering van kabel- en leidingwerkzaamheden moet voldoen. Met een digitaal aanvraagformulier kunt u een project aanvragen, deze wordt... Lees meer