Energiebesparingsplicht voor bedrijven

De gemeente is een duurzame gemeente en doet dit samen met het bedrijfsleven. Duurzaam begint met energiebesparing en daarom zijn in de regelgeving rondom milieubeheer een aantal regels opgenomen.

Energiebesparingsplicht

Voor alle instellingen en bedrijven in de gemeente geldt een energiebesparingsplicht. Dit houdt in uw bedrijf alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moet gaan treffen. Als u dit niet doet kan de gemeente u verplichten om een onderzoek te laten verrichten, waaruit blijkt dat aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan.

Informatieplicht

Verbruikt u meer dan 50.000 kWh of is uw bedrijf of instelling groter dan 25.000 m3 (aardgas)equivalent op jaarbasis dan geldt voor u een informatieplicht. U had uiterlijk 1 juli 2019 aan de gemeente moeten doorgeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Een dergelijke rapport moet u éénmaal in de vier jaar aan de gemeente sturen.

Meer informatie

Meer informatie over de informatieplicht leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt ook bellen met het team milieu van de afdeling Handhaving, telefoonnummer 14 0513.