Energiebesparingsplicht voor bedrijven

De gemeente is een duurzame gemeente en doet dit samen met het bedrijfsleven. Duurzaam begint met energiebesparing en daarom zijn in de regelgeving rondom milieubeheer een aantal regels opgenomen.

Energiebesparingsplicht

Voor alle instellingen en bedrijven in de gemeente geldt een energiebesparingsplicht. Dit houdt in uw bedrijf alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moet gaan treffen. Als u dit niet doet kan de gemeente u verplichten om een onderzoek te laten verrichten, waaruit blijkt dat aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan.

Informatieplicht

Verbruikt u meer dan 50.000 kWh of is uw bedrijf of instelling groter dan 25.000 m3 (aardgas)equivalent op jaarbasis dan geldt voor u een informatieplicht. U had uiterlijk 1 juli 2019 aan de gemeente moeten doorgeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Een dergelijke rapport moet u éénmaal in de vier jaar aan de gemeente sturen.

Meer informatie

Meer informatie over de informatieplicht leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt ook bellen met het team milieu van de afdeling Handhaving, telefoonnummer 14 0513.

Bent u eigenaar van een of meer kantoorgebouwen?

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Op de website van de RVO kunt u nagaan of ook voor uw kantoorgebouw de energielabel C-verplichting van toepassing is. Geldt de verplichting ook voor uw kantoorgebouw? Op www.ep-online.nl leest u of uw kantoorgebouw een energielabel heeft en, als er een label is, welk label.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente met een verwijzing naar een vragenformulier? Klik dan op deze link. Heeft u geen brief ontvangen, maar geldt de verplichting ook voor uw kantoorgebouw en is de label niet bekend of lager dan C? In dat geval verzoeken wij u ook het vragenformulier in te vullen.

Geplaatst op 12 februari 2019, 14:21 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:35

Nieuws