Economisch beleid

De gemeente Heerenveen werkt aan de economische speerpunten zoals sport- en zorgeconomie, logistiek en metaal, nieuwe energie, toerisme en cultuur. Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid binnen Heerenveen. Download hier het Economisch Beleid 2020 – 2030 van de gemeente Heerenveen.

Economische speerpunten

In de Regionale afspraken bedrijventerrein regio Zuidoost Friesland leest u over afspraken, trends en ontwikkelingen en de toekomst van de bedrijventerreinen in de regio Zuidoost Fryslân.

Visie op detailhandel en horeca

Detailhandel en horeca zijn belangrijk voor het functioneren van onze winkelgebieden. We zien dat mensen op een andere manier willen winkelen. Online shoppen heeft –mede door corona- een enorme ontwikkeling doorgemaakt en we zien dat de beleving in een winkelgebied steeds belangrijker wordt. Winkelgebieden waar horeca en vermaak te vinden is, sluiten steeds beter aan bij de behoefte van de klant. Authenticiteit en beleving zijn tegenwoordig essentieel. De nieuwe visie op detailhandel en horeca (PDF 2 MB) gaat in op deze ontwikkelingen en geeft op hoofdlijnen aan wat dit betekent voor onze centrumgebieden in Heerenveen, Akkrum, Aldeboarn, Jubbega, de overige dorpen en het buitengebied.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen over deze beleidsdocumenten stuurt u een e-mail Marianne de Jeu (m.dejeu@heerenveen.nl).