Grondverzet

Wilt u een partij grond of baggerspecie ontgraven? En wilt u dat hergebruiken binnen onze gemeente, dan gelden de Heerenveense gebiedsregels.

Grondverzet in de gemeente Heerenveen

Door de gebiedsregels goed te volgen kunt u geld besparen omdat duur onderzoek mogelijk niet nodig is. En u heeft meer mogelijkheden grond en bagger op korte afstand van de ontgravingslocatie te hergebruiken. In onze folder (PDF 900 kB) kunt u in het kort lezen hoe u met partijen grond en baggerspecie om moet gaan. Het beleid is uitgebreid omschreven en verantwoord in het Bodembeheerplan 2015 (deel I (PDF, 9.771 kB) en deel II (PDF, 2.345 kB)).

Heerenveense gebiedsregels

Onze gebiedsregels houden in dat we de kwaliteit van een partij grond koppelen aan de functie van dat gebied. Dit betekent bijvoorbeeld dat binnen onze industriegebieden partijen grond met klasse industrie of schoner mogen worden toegepast en binnen woongebieden partijen grond van klasse wonen of schoner. De gebiedsregels gelden alleen voor partijen grond die binnen de gemeentegrenzen verplaatst worden. Partijen grond van buiten de gemeente vallen niet onder de gebiedsregels maar mogen alleen worden toegepast volgens de landelijke regels.

PFAS

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen worden al jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Onderzoek

Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet en/of kavelverkoop. Kortom: er mocht geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

Wat heeft de gemeente Heerenveen gedaan?

Om grondverzet mogelijk te maken hebben de Friese gemeenten de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra laag voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze provincie. Op de bodemkwaliteitskaart kunt u zien wat de kwaliteit van de bodem is van uw kavel. Met deze kaart kunt u de kwaliteit van de grond bepalen en is verder onderzoek naar PFAS niet meer per project/werkuitvoering noodzakelijk.

Op 24 maart 2020 is voor de gemeente Heerenveen het Rapport bodemkwaliteitskaart Friese gemeenten (PDF 18 MB) vastgesteld.

Geplaatst op 29 december 2016, 14:02 | Gewijzigd op 30 maart 2020, 10:37

Nieuws