Ontwikkeling

Downloads azc
De afspraken die gemeente Heerenveen en het COA hebben gemaakt over het toekomstige azc, zijn eind maart 2016 vastgelegd in een bestuursovereenkomst en een concept-huurovereenkomst. De klankbordgroep azc heeft de gemeente advies gegeven over de afspraken in de bestuursovereenkomst. Op deze pagina vindt u relevante documenten die betrekking hebben op de realisatie van het azc... Lees meer
Akkrum Randweg Sinnebuorren
De nieuwe Randweg Akkrum komt tussen de aansluiting met de Ljouwerterdyk en De Loads. Over de Polsleat komt een nieuwe vaste brugverbinding. De bestaande Trigreppelbrug wordt gerenoveerd. De Randweg wordt zo ingericht dat deze een goed en veilig woon- en leefklimaat voor de omliggende woningen oplevert. Realisatieplan Randweg Het project wordt uitgevoerd volgens het principe... Lees meer
Azc
In 2015 had Europa te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds jaren; ruim een miljoen mensen waren op de vlucht voor oorlog, honger of geweld. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) vraagt Heerenveen om vluchtelingen in de gemeente op te vangen. De gemeenteraad verleent medewerking en samen met een klankbordgroep van betrokken bewoners worden de voorbereidingen... Lees meer
Wegwerkzaamheden
U leest meer over de werkzaamheden op de Meyerweg op de projectpagina.De A32 is een snelweg tussen Meppel en Leeuwarden en heeft verbinding met het knooppunt Heerenveen. In de ochtend- en avondspits en tijdens evenementen ontstaan vaak lange wachtrijen in Heerenveen om de A32 op of af te gaan. De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân... Lees meer
Herinrichting Fok en Schans
Na maanden van hard werken en een constructieve samenwerking met de bewoners zijn de Heerenveense straten Fok en Schans klaar. Wethouder Hans Broekhuizen heeft op maandag 18 december de straten geopend. Wat vooraf ging De Fok en Schans waren al een tijd toe aan onderhoud. Het asfalt was in slechte staat en er werd te... Lees meer
Op- en afritten A32
In de ochtend- en avondspits en tijdens evenementen ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. Door het toegenomen aantal auto’s is er nu te weinig ruimte vanaf de snelweg de stad in en andersom. Daarnaast ligt knooppunt Heerenveen (A7/A32) dichtbij. Ook dat verhoogt de druk. Als we niets doen, dan zorgt de voortdurende groei van het... Lees meer