Overzicht

Bent u van plan te slopen aan uw pand? Wilt u asbestgolfplaten verwijderen? Meld dit dan bij de gemeente. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig.

Melden gemeente

Als particulier kunt u voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten via de gemeentelijke website een sloopmelding doen. Deze sloopmelding doet u minimaal vijf werkdagen voor het slopen. Voor het melden gelden wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • het gaat om een woonfunctie of nevenfunctie daarvan niet bedoeld voor de uitoefening van een beroep of bedrijf
  • het gaat om vloertegels, niet gelijmde vloerbedekking of platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn
  • platen moeten geschroefd zijn
  • platen moeten in zijn geheel verwijderd worden
  • de oppervlakte van de te verwijderen vloertegels, vloerbedekking of platen is maximaal 35 m2 per perceel
  • het gaat niet om dakleien

Melden Vergunningenloket gemeente

Wilt u uw melding persoonlijk aan het loket indienen ? Dat kan alle werkdagen op het gemeentehuis tussen 8.30 en 13.00 uur.

Heeft u een vergunning nodig?

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor een gemeentelijke melding, dan moet u via het landelijke Omgevingsloket online een sloopmelding doen. Deze sloopmelding moet u minimaal vier weken doen voordat de sloop begint. U krijgt binnen vier weken antwoord. Vaak is een asbestinventarisatierapport nodig. Een asbestinventarisatiebedrijf kan na inspectie zo’n rapport voor u opstellen. Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen moet u overlaten aan een asbestverwijderingsbedrijf. Asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt vindt u op www.ascert.nl.

Wilt u uw melding persoonlijk aan het loket indienen of heeft u vragen over een eventuele vergunning? Dat kan dagelijks op het gemeentehuis tussen 8.30 en 13.00 uur. Voor vragen kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14 0513 of mailen naar vergunningen@heerenveen.nl.

Bedrijf

Als bedrijf moet u voor het slopen via het Omgevingsloket online een sloopmelding doen. Deze sloopmelding moet u minimaal vier weken doen voordat de sloop begint. U krijgt binnen vier weken antwoord.

Let op

Melden alleen is niet genoeg. Alleen met de toestemmingsbrief van de gemeente kunt u asbestgolfplaten en ander sloopafval aanbieden bij de milieustraat (vuilstort).

Omgevingsvergunning Slopen

Wilt u een monument slopen of in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet u een omgevingsvergunning Slopen aanvragen via het Omgevingsloket online. U krijgt binnen acht weken antwoord.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning slopen betaalt u maximaal € 352,70. Een melding doen kost niets.

Meer informatie

Meer weten over slopen? Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Heerenveen, tel: 14 0513, e-mail: vergunningen@heerenveen.nl.