Asbest

Heeft u vragen over asbest? Wilt u weten wanneer asbest een gevaar voor uw gezondheid is? Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering of bij een brand. Daarom moet u zorgvuldig en veilig omgaan met asbest.

Asbest verwijderen

Hebt u een huurwoning en denkt u dat u asbest hebt in uw woonomgeving? Neem dan voor het verwijderen ervan contact op met de verhuurder van uw woning. Hebt u een koopwoning? Kijk eerst op de pagina over Asbest en slopen op de website. Voordat u asbest verwijderd moet u namelijk toestemming hebben van de gemeente.

Asbestbrand

Hebt u het vermoeden dat asbestvezels na een brand in uw woning zijn terecht gekomen? Maak dan schoon met een doek en bewaar deze in een plastic zak. Die kunt u later aan de opruimers meegeven. Gebruik in ieder geval NIET uw stofzuiger. De asbestvezels zijn zo klein dat ze niet in de stofzuigerzak worden tegengehouden. De diameter van een asbestvezel is namelijk 2000 maal kleiner zijn dan een menselijke haar.
Heeft u op de asbestscherven getrapt? Doe dan de schoenen voor binnenkomst uit en spoel de zolen buitenshuis af. Gebruik NIET de stofzuiger om deeltjes op te zuigen!
Vermoedt u asbest op uw erf? Neem dan contact op met uw verzekeraar, deze zal meestal de opruimwerkzaamheden en de schadeafhandeling oppakken. De aanwezigheid van asbestverdachte materialen moet namelijk door een gecertificeerd bedrijf worden vastgesteld. Een andere gecertificeerd bedrijf moet de exacte grenzen van het besmette gebied vaststellen en dit gebied afzetten. Specialisten ruimen de brokstukken daarna zo snel mogelijk op. Een inspecteur van een deskundig bureau geeft na goedkeuring een asbestvrij-verklaring af. Pas daarna kunt het terrein weer vrij gebruiken.

Vraag en antwoord

Meer informatie over asbest?
Wat doet de gemeente bij een asbestbrand?

De verantwoordelijkheid voor het opruimen van asbest ligt bij de eigenaar van het terrein. Hij kan hiervoor contact opnemen met zijn verzekeraar. De gemeente is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk opruimen van asbesthoudende delen op straat en in openbare gelegenheden. Ook ziet de gemeente er op toe dat de asbesthoudende delen op het terrein van particulieren tijdig en goed wordt opgeruimd en een inspecteur een asbestvrij-verklaring afgeeft.

Witte pakken? Hier wordt veilig gewerkt!

Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) en de gemeente controleren hierop. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen dragen zij verplicht beschermende kleding: de bekende ‘witte pakken’. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderden, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

Waarom maatregelen bij een asbestbrand?

(Golf)platen van asbestcement knappen bij verhitting kapot. De vrijgekomen asbestvezels verspreiden zich door de lucht boven het vuur en dwarrelen verderop neer. Dit kan dichtbij de brand zijn, maar soms ook tot honderd meter afstand van de brand. De scherven en flintertjes van de (golf)platen kunnen bovendien breken als er op gelopen of gereden wordt. Het vrijkomen van deze vezels vlak boven de grond leidt nauwelijks tot inademing ervan. Ook is de rook die vrijkomt bij een asbestbrand niet gevaarlijker dan de rook bij een brand zonder asbest. Rook is nooit gezond.
Maar om te voorkomen dat de scherven breken en vezels onbewust in uw woning of auto terechtkomen, is het belangrijk dat niemand op het besmette gebied loopt. Hierdoor wordt voorkomen dat het asbesthoudende materiaal door mensen, bijvoorbeeld onder schoenen, wordt verspreid. Wanneer deeltjes in een woning komen, kunnen ze gemakkelijk omhoog zweven en ingeademd worden.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij.
Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan bij verwijdering gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Een voorbeeld hiervan is spuitasbest dat werd gebruikt om constructies brandwerend te maken. Niet-hechtgebonden asbest mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Stichting Certificatie Asbest

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Het materiaal is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende soorten bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Bij verbouwingen, renovaties en sloopwerk hebben veel inwoners daarom te maken met asbesthoudende materialen in woningen.

Hoe herken ik asbest?

Asbest heeft een vezelige structuur en een witte tot lichtgrijze kleur. In de meeste huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993 is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Wilt u weten waar u mogelijk asbest in en om het huis tegen kan komen? Kijk dan op de pagina: heb ik asbest in mijn pand van het Informatiepunt Leefomgeving.

Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Asbest is alleen gevaarlijk als losgeraakte vezels worden ingeademd. Deze kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. De kans op kanker hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand heeft ingeademd. Mensen die jarenlang veel asbesthoudende vezels hebben ingeademd, lopen het grootste risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de bouw, de scheepsbouw, de mijnbouw of de asbestverwerkende industrie hebben gewerkt. Als u eenmalig of gedurende korte tijd in aanraking bent geweest met asbestvezels, zoals bijvoorbeeld bij een brand, is het risico klein.

Geplaatst op 27 december 2016, 14:42 | Gewijzigd op 30 april 2024, 08:25

Nieuws