Akkrum / Nes

Met ingang van 1 januari 2014 horen de dorpen Akkrum en Nes bij de gemeente Heerenveen.

Wijkteam

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw wijkteam. Uw contactpersoon is Johannes van Kalsbeek, u kunt hem bereiken op telefoonnummer (0513) 61 75 83 of via de e-mail j.vankalsbeek@heerenveen.nl

Andere meldingen

Openbare verlichting kapot? Geef het door aan de gemeente.
In het weekend of op avonden kunt u dringende situaties melden op (06) 55 85 84 15

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in uw dorp. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Annie Stelma-Prikken, zij is dagelijks te bereiken via telefoonnummer (0513) 617 490 of stuur een e-mail (a.stelma@heerenveen.nl)

Wijkwethouder

Uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders is Siebren Siebenga. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft de wijkwethouder spreekuur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 409.

Wijkagent

U kunt bij de wijkagent terecht met uw vragen of opmerkingen over de veiligheid van uw leefomgeving. Uw wijkagent is Lucas Haanstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Jacqueline Lenis of stuur een e-mail naar j.lenis@caleidscoop.net

Preventiemedewerker en Meintinker

Weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Plaatselijk Belang Akkrum / Nes

Secretariaat: W.M. van der Bij
U. Twijnstrawei 1
8491 CD Akkrum
Telefoonnummer: (0566) 650 389
E-mailadres: info@akkrum-nes.nl
website Akkrum / Nes