Akkrum / Nes

Met ingang van 1 januari 2014 horen de dorpen Akkrum en Nes bij de gemeente Heerenveen.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer. Uw contactpersoon is Egbert Reitsma, u kunt hem bereiken op telefoonnummer (0513) 61 75 83 of via de e-mail.

Andere meldingen

Openbare verlichting kapot? Geef het door aan de gemeente.
In het weekend of op avonden kunt u dringende situaties melden op (06) 55 85 84 15

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in uw dorp. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Ruurdtje Anema, zij is bereikbaar via telefoonnummer (0513) 617 652 of stuur een e-mail.

Wijkwethouder

Uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders is Siebren Siebenga. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft de wijkwethouder spreekuur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 409.

Wijkagent

U kunt bij de wijkagent terecht met uw vragen of opmerkingen over de veiligheid van uw leefomgeving. Uw wijkagent is Lucas Haanstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Jacqueline Lenis of stuur een e-mail naar j.lenis@caleidoscoopheerenveen.nl

Plaatselijk Belang Akkrum / Nes

Mevrouw G. Schaap-Oosterhof
Griene Eker 11
8491 AP Akkrum
E-mailadres: info@akkrum-nes.nl
website Akkrum / Nes