De Knipe

Het dorp De Knipe heeft meerdere voorzieningen zoals de multifunctionele accommodatie de Barte waarin een openbare en christelijke basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang, wijkbeheer en dagopvang voor ouderen is gevestigd. Daarnaast heeft De Knipe sportvelden en tennisbanen. En is er op beperkte schaal winkelvoorzieningen aanwezig. In 2006 hebben inwoners samen met plaatselijk belang De Knipe een dorpsvisie (PDF 520 kB) geschreven. In deze visie staan o.a. wensen voor de toekomst die gerealiseerd kunnen worden met het wijkbudget.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788
E-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Openbare verlichting kapot? Geef het door aan de gemeente.
In het weekend of op avonden kunt u dringende situaties melden op (06) 55 85 84 15.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 61 77 10 of stuur een e-mail (m.jense@heerenveen.nl).

Wijkagent: Jan Graafstra, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van de Politie Fryslân

Wijkwethouder: Coby van der Laan. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 61 74 09.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Bokko Jan Huitema of mail naar b.j.huitema@caleidoscoop.net