Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is dit jaar massaal in onze gemeente aanwezig; wel vier keer zoveel dan het vorige jaar. Daarom kan het wat langer duren voordat de rupsen en nesten zijn verwijderd. In dit seizoen (juni-juli) heeft de eikenprocessierups brandharen die overlast geven voor mens en dier. De gemeente heeft in april-mei preventief maatregelen genomen. Vanaf eind mei, begin juni is de gemeente in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven bezig met het verwijderen van de rupsen en nesten.

Verwijderen van nesten en rupsen

De medewerkers van de gemeente sporen in de openbare ruimte de nesten met rupsen op. De bomen worden gemarkeerd met speciale linten en gemeld aan de aannemer om te verwijderen. Nadat de rupsen en nesten verwijderd zijn, wordt het lint verwijderd. De rupsen zijn dit jaar zo massaal aanwezig dat met de beschikbare capaciteit van de gespecialiseerde bedrijven én de medewerkers van de gemeente niet alle locaties direct kunnen worden aangepakt. Daarom krijgen plekken waar een groot risico is voorrang. Een groot risico vormen bijvoorbeeld plekken waar veel mensen samen komen of schoolpleinen. De andere plekken worden later vrij gemaakt van nesten en rupsen.

Contact met de brandharen

Vermijd contact met de brandharen. Indien u een gemarkeerde boom ziet, dan is het het best om uit buurt te blijven en contact met de rups of de nesten te vermijden. Als u dicht bij de rupsen komt kunnen ze als schrikreactie de haren ‘afschieten’. Ook haren die in de nesten zitten kunnen overlast geven. Haren worden verspreid door de rups zelf of door verwaaiing van de nesten.
Vanaf ongeveer half juli verpopt de rups zich tot vlinder en neemt de overlast door brandharen af. De gemeente haalt dan nog wel de lege nesten weg.

Herkennen

Eikenbomen met de eikenprocessierups zijn te herkennen aan de specifieke grijze nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellinghuidjes met brandharen en uitwerpselen. De rups zelf is grijs, grauw, met een blauwe streep erop. De rups heeft lange zichtbare haren. De brandhaartjes zijn met het blote oog niet te zien. In juli verpoppen de rupsen zich tot onopvallende grijze nachtvlinders zonder brandharen.

Melden

Heeft u de eikenprocessierups in uw omgeving gezien of vermoedt u dat u de rups hebt gezien? Neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 06 – 55 85 84 22 , op werkdagen tussen 8 en 16 uur. We bekijken dan snel of het inderdaad om de eikenprocessierups gaat en wat we kunnen doen.

Op eigen terrein

Heeft u eikenprocessierups op uw eigen terrein dan draagt u zelf zorg voor de bestrijding. Eventueel kunt u meeliften in de route van de aannemer die de gemeentelijke bomen aanpakt. Voor informatie hierover kunt ook contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 06 – 55 85 84 22 op werkdagen tussen 8 en 16 uur.

Klachten

De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. De brandharen kunnen door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in kleding terecht komen. Het contact van de haren geeft soms een reactie van de huid met kleine rode bultjes en veroorzaken jeuk. Op deze plekken kunnen nog brandharen aanwezig zijn. Door de huid te strippen met plakband worden achtergebleven haren verwijderd wat tot vermindering van klachten kan leiden. Het is raadzaam om besmette kleding te wassen op hoge temperatuur (60 graden). Klachten openbaren zich soms pas 10 uur na het contact met de haren en verdwijnen meestal binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten of allergische reactie contact op met de huisarts. Meer informatie over de gezondheidseffecten vindt u op de website van de GGD Fryslân.