De twee afzonderlijke dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag worden vaak in één adem genoemd.

Jubbega heeft een gemoderniseerd winkelcentrum. De multifunctionele accommodatie (MFA) De Kompanije fungeert als centrale ontmoetingsruimte op zowel sociaal- cultureel als sportgebied. De Kompanije voorziet in dienstverlening voor (ouderen)zorg, een brede wijkschool voor openbaar en christelijk onderwijs, voorzieningen voor de jeugd een peuterspeelzaal en kinderopvang. Hoornsterzwaag is voor de basisvoorzieningen aangewezen op Jubbega. In 2007 hebben inwoners samen met plaatselijke belang Jubbega/ Hoornsterzwaag een dorpsvisie (PDF, 880 kB) geschreven. In deze visie staan o.a. wensen voor de toekomst die gerealiseerd kunnen worden met het wijkbudget. Heeft u vragen over het wijkbudget neem dan contact op met plaatselijk belang Jubbega/Hoornsterzwaag.

Zorg en ondersteuning

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van de buurtactiviteiten kan een beroep gedaan worden op de opbouwwerker in uw dorp. Zij/hij ondersteunt bewonersorganisaties, wijkplatform en buurtverenigingen met het organiseren van activiteiten in de buurt. Heeft u een vraag, opmerking of idee? Neem dan contact op met uw opbouwwerker Bokko Jan Huitema of stuur een e-mail naar b.j.huitema@caleidoscoop.net.

Preventiewerker en Meitinker

Weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Siep Hofstra
Telefoonnummer: (0513) 617 787
E-mail: s.hofstra@heerenveen.nl

Andere meldingen

Kavelverkoop

In het dorp Jubbega zijn acht particuliere kavels in de verkoop. Deze acht kavels liggen aan de noordrand van het dorp aan de Schoolweg en de Ekke Dijkstraweg. Meer informatie vindt u op de kavelkaart. Of neem contact op met Nico de Jong telefonisch (0513) 61 74 21 of per e-mail n.dejong@heerenveen.nl.

Overige informatie

Wijkmanager: Annie Stelma, telefoonnummer (0513) 617 490 of stuur een e-mail a.stelma@heerenveen.nl.
Wijkagent: De heer Wobbe Bijlsma, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Jelle Zoetendal. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.