Wijkbeheer

Elke wijk en elk dorp heeft een wijkteam waar u snel en eenvoudig uw melding aan door kunt geven tijdens werkdagen. Denk aan klachten en meldingen over onderhoud van openbare voorzieningen in de eigen wijk. U kunt ook eenvoudig online een melding doen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en telefoonnummers van contactpersonen in de wijk op de pagina’s Wijken of Dorpen. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker.

Wijkbeheer
Wijk/Dorp Teamleider Telefoon E-mail
Centrum, Noord Piet van der Leeuw (0513) 617 781 p.vanderleeuw@heerenveen.nl
Nijehaske, De Greiden Jaap Veensma (0513) 617 783 j.veensma@heerenveen.nl
Midden, Akkers, de Heide, Heidemeer, Heiderijck, Oudeschoot, Nieuweschoot Peter van der Honing (0513) 617 784 p.vanderhoning@heerenveen.nl
Nieuwe- en Oudehorne, Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok, Buitengebied Zuid-Oost Siep Hofstra (0513) 617 787 s.hofstra@heerenveen.nl
Terband, Tjalleberd, Gersloot, Luinjeberd, De Knipe, Mildam, Katlijk, Oranjewoud,Haskerdijken, Nieuwebrug, buitengebied Noord-Oost Hendrik Kromkamp (0513) 617 788 h.kromkamp@heerenveen.nl
Skoatterwâld Dick van Ens (0513) 617 446 d.vanens@heerenveen.nl
Akkrum-Nes, Aldeboarn Egbert Reitsma (0513) 617 583 e.reitsma@heerenveen.nl