Oud archief en studiezaal

Zoekt u historische informatie of bent u bezig met een wetenschappelijk onderzoek? De studiezaal van de gemeente Heerenveen bewaart een schat aan informatie. 

Er kunnen maximaal 8 bezoekers tegelijk worden toegelaten in de studiezaal. Bezoekers moeten zich daarom van tevoren telefonisch of per e-mail aanmelden.

Openbaar archief

De studiezaal, die op donderdag van 8.30 tot 15.00 uur geopend is voor publiek, geeft u de mogelijkheid om uw passie voor het verleden een verhaal te geven. Voor iedereen die bezig is met genealogisch, historisch of wetenschappelijk onderzoeken zijn er originele documenten die uw gegevens aanvullen of vermoedens bevestigen. Het openbare archief van de studiezaal – die is ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerenveen – is beschreven in meerdere inventarissen: gemeente Ængwirden 1617-1934, Schoterland 1635-1934 en gemeente Heerenveen vanaf 1 juli 1934 tot 1985. Ook zijn er kerkelijke archieven, gedoneerde en in bewaring gegeven archieven van particulieren en verenigingen.

Welke documenten kunt u raadplegen?

Via de akten van de Burgerlijke Stand die in de meeste Nederlandse provincies in 1811 verplicht is ingevoerd kunt u persoonlijke gegevens vinden. Om privacy redenen worden de aktes van de Burgerlijke Stand pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Zo komen overlijdensaktes na 50 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en geboorteaktes pas na 100 jaar vrij.

Bevolkingsregister

Bevolkingsregisters zijn op 1 januari 1850 bijna in heel Nederland ingevoerd. Sindsdien houdt iedere gemeente een registratie van al haar inwoners bij. Alle bewoners van het pand, ook de kinderen, de geboortedatum, geboorteplaats en overlijdensdatum werden vroeger per pagina/huisnummer in grote boeken over een periode van 10 jaar, per dorp bijgehouden. Ook de vestigingsdatum, de vorige woonplaats, wanneer en waarheen ze verhuisd zijn werden genoteerd.

Bouwtekeningen

Sinds de invoering van de Woningwet in 1901 dient er bij de gemeente een bouwvergunning te worden aangevraagd. Bij de gemeente Heerenveen zijn sindsdien de bouwvergunningen en bouwtekeningen gearchiveerd en raadpleegbaar.

Bibliotheek

In de kleine bibliotheek van de gemeente Heerenveen, die zich bevindt in de studiezaal in het gemeentehuis, kunt u boeken over de regio Heerenveen raadplegen.

Kosten

Aan het opvragen van archiefstukken zijn kosten verbonden. De kosten die u moet betalen vindt u in de Legesverordening.

Bent u nieuwsgierig geworden?

De studiezaal in het gemeentehuis is op donderdag geopend van 08.30 uur tot 12.00 en van 12.30 uur tot 15.00 uur. De studiezaalmedewerker is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden van de studiezaal via telefoonnummer 14 0513. U kunt ook uw vraag stellen via e-mail. Het raadplegen van de door de gemeente Heerenveen beheerde archieven, bibliotheek en fotocollectie is kosteloos. Wanneer u de studiezaalmedewerker of de gemeente verzoekt om nasporingswerk te verrichten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, worden legeskosten in rekening gebracht. Voor archiefonderzoek kunt u gebruik maken van een aantal hulpmiddelen, zoals archiefinventarissen, een kleine bibliotheek met regioboeken en een computer met internetverbinding. Wifi internet is vrij beschikbaar. Verder kunt u voor uw vragen uiteraard altijd terecht bij de studiezaalmedewerker.

Geplaatst op 30 december 2016, 10:21 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:08

Nieuws