Kentekenregistratie

Het centrum van Heerenveen is autoluw. Dit betekent dat bepaalde straten en gebieden in het centrum alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en andere niet gemotoriseerde voertuigen. Door auto’s te beperken, willen we een veilige en aantrekkelijke omgeving creëren voor onze inwoners en bezoekers.

Autoluw centrum

Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde voertuigen het autoluwe gebied kunnen betreden, maken we gebruik van kentekenregistratie. Dit systeem helpt ons om de toegang tot het autoluwe gebied te controleren. We registreren en controleren met een camerasysteem de kentekens van voertuigen die het centrum willen betreden. Alleen hulpdiensten en ontheffinghouders krijgen toestemming om in het centrum te rijden. Laden en lossen is alleen toegestaan op de vastgestelde tijdstippen. Dit tijdstippen staan op de borden aangegeven.

Handhaving

Eerder werd het inrijden van gemotoriseerd verkeer in het centrum voorkomen door beweegbare palen. Deze waren verouderd, werkten niet meer goed en zijn daarom weg gehaald. Vanaf mei 2023 registreert een nieuw camerasysteem het verkeer in het centrum. Er staan kentekencamera’s op acht locaties. Dit zijn: Achter de Kerk, Breedpad, Dracht, Lindengracht, Minckelersstraat, Oude Koemarkt, Sieverstraat en het Van Harenspad.

Tot medio augustus 2023 volgt een waarschuwing bij overtreding. Wie vanaf 15 augustus 2023 zonder ontheffing met motor, brommer, scooter of auto in het centrum rijdt, ontvangt via het CJIB een bekeuring.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Voor het aanvragen, wijzigen of verlengen van een ontheffing kunt u een bericht sturen via het contactformulier van het digitaal parkeerloket. Op dit moment worden de aanvragen voor een ontheffing geautomatiseerd. Zodra dit gereed is logt u in bij het beveiligde digitale parkeerloket. En kunt u dit zelf digitaal regelen.

Wat kost een ontheffing?

Er zijn geen kosten verbonden aan de afgifte van een ontheffing.

Wanneer mag ik laden en lossen?

Het centrum is alleen voor laden en lossen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 12.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 10.00 uur.

Hoe is de privacy van de personen in de voertuigen en van voorbijgangers geregeld?

De camera maakt alleen een foto van het kenteken van het voortuig wat langs de camera rijdt. Voetgangers en (snor)fietsers worden bij een passage niet geregistreerd. Gegevens die niet nodig zijn voor de handhaving van het verkeer worden verwijderd.

Heeft u een ontheffing en rijdt u langs de camera? Uw foto wordt dan direct verwijderd.

Rijdt u langs de camera maar heeft u geen ontheffing? Dan wordt de foto bewaard. Personen op de foto worden onherkenbaar gemaakt. Alleen de gegevens (kenteken en foto) worden 5 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn van het Openbaar Ministerie. Overtredingen die door het systeem worden vastgelegd worden door een BOA beoordeeld.

Deze gegevensverwerking met de kentekencamera’s voldoet aan de eisen van de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe werkt het camerasysteem?

Rijdt u langs de camera, dan scant de camera het kenteken van uw voertuig. Heeft u een ontheffing, dan gebeurt er verder niets. De scan bewaart de gemeente niet. Herkent het systeem uw kenteken niet als ontheffinghouder, dan ontvangt u tot medio augustus een waarschuwing. Vanaf 15 augustus 2023 ontvangt u een bekeuring via het CJIB.

 

 

Geplaatst op 12 juli 2023, 13:09 | Gewijzigd op 28 juli 2023, 07:36

Nieuws