Kunt u door lichamelijke beperkingen niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente. Deze is maximaal vijf jaar geldig.

Soorten gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie soorten invalideparkeerkaart:

 • bestuurderskaart: u bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel.
 • passagierskaart: u bent voor uw vervoer van deur tot deur afhankelijk van de hulp van een andere bestuurder.
 • instellingenkaart: u verblijft in een speciaal ingerichte zorginstelling. Wanneer de instelling het vervoer verzorgt van mensen met een beperking, kan zij een instellingenkaart krijgen.

Voorwaarden

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voor een bestuurderskaart:

 • U heeft een aantoonbare en langdurige loopbeperking: u kunt niet meer dan 100 meter achter elkaar lopen, zo nodig met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een wandelstok of
 • U bent permanent rolstoelgebonden of
 • U heeft een andere ernstige beperking
 • U moet wel een rijbewijs hebben

Voor een passagierskaart:

 • U bent passagier, niet bestuurder
 • U heeft een aantoonbare en langdurige loopbeperking én u bent continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder of
 • U bent permanent rolstoelgebonden of
 • U heeft een andere ernstige beperking

Aanvragen

Als u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart hebt aangevraagd, dan zal er altijd extern advies worden ingewonnen. Deze medisch adviseur die door de gemeente wordt aangewezen, adviseert de gemeente. Dit advies neemt de gemeente altijd over. Bij een verlenging van de GPK kan de medische keuring meestal achterwege blijven als u nog steeds voldoet aan de gelden criteria.

Aanvragen doet u eenvoudig met een online formulier. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Kosten

De kosten voor de eerste aanvraag inclusief de medische keuring zijn € 153,70. Bij een verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart zijn de kosten € 77,25 exclusief de keuring. Dit bedrag moet u ook betalen wanneer u tussentijds een nieuwe kaart moet aanvragen omdat u bijvoorbeeld uw kaart kwijt bent.

Verlies of diefstal

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, dan moet u eerst bij de receptie van de gemeente informeren of de kaart is gevonden. Zo nee, dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Is uw gehandicaptenparkeerkaart beschadigd geraakt? Dan kunt u ook bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen.

Gestolen?

In geval van diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Het kan zijn dat de politie uw oude kaartnummer nodig heeft. U kunt dit nummer opvragen bij de gemeente (afdeling Wmo, telefoonnummer 14 0513). Van de politie ontvangt u een proces-verbaal. Hierin staat wat er is gebeurd. Met dit proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Zonder aangifte wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De vervangende kaart krijgt dezelfde einddatum van geldigheid als de gestolen, vermiste of beschadigde kaart. De kosten voor een vervangende gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 77,25. Deze kosten zijn gelijk aan die van een verlenging.