Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet verder dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente. 

Soorten gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie soorten parkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart
  Deze kaart vraagt u aan als u een beperking heeft en zelf uw auto bestuurt. De parkeerkaart is persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen u de kaart mag gebruiken. U kunt de kaart in elk voertuig gebruiken.
 • Passagierskaart
  Deze kaart vraagt u aan als u door uw beperking iemand anders nodig heeft die de auto bestuurt én als u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder. Een passagierskaart is persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen u de kaart mag gebruiken. U kunt de kaart in elk voertuig gebruiken.
 • Instellingenkaart
  Deze kaart is bedoeld voor instellingen die bewoners vervoeren. Op deze manier kunnen instellingen meerdere mensen vervoeren. De instelling hoeft dan niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Voorwaarden

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voor een bestuurderskaart:

 • U heeft een aantoonbare en langdurige loopbeperking. Dit betekent dat u zelfstandig niet verder dan 100 meter achter elkaar kunt lopen, eventueel met een hulpmiddel zoals een wandelstok of
 • U bent permanent rolstoelgebonden of
 • U heeft een andere ernstige beperking
 • U hebt een rijbewijs.

Voor een passagierskaart:

 • U bent passagier, niet bestuurder
 • U heeft een aantoonbare en langdurige loopbeperking; u kunt niet meer dan 100 meter achter elkaar lopen, zo nodig met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een wandelstok; of
 • U bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder of iemand anders.

Aanvragen

Vraagt u voor de eerste keer een GPK aan? Dan is er altijd een medisch onderzoek nodig. De keuringsarts brengt, op basis van het medisch onderzoek, een advies uit aan de gemeente of u wel of niet een GPK nodig heeft. U krijgt hiervan bericht van de gemeente.

Vraagt u een verlenging van de GPK aan? Dan is er in de meeste gevallen geen medisch onderzoek nodig. U krijgt hiervan bericht van de gemeente.

Aanvragen doet u eenvoudig met een online formulier. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Kosten

Voor de behandeling van deze aanvraag bent u legeskosten verschuldigd. Deze bedragen € 163,70 bij keuring door een arts of adviseur en € 82,25 zonder keuring. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Om deze reden kan de hoogte van de leges wijzigen.

Kwijtschelding leges

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan hoeft u misschien de leges voor de GPK niet te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Welke voorwaarden zijn er voor kwijtschelding aanvragen?

 • Uw inkomen is even hoog als een bijstandsuitkering, of ligt onder dat niveau. Het bedrag dat u aan netto besteedbaar inkomen heeft, ligt onder de wettelijke normen
 • Woont u alleen? Dan heeft u maximaal ongeveer €3.000 spaargeld.
 • Woont u samen? Dan heeft u samen maximaal ongeveer €4.000 spaargeld.
 • Bent u een alleenstaande ouder? Dan heeft u maximaal €3.300 spaargeld.
 • Heeft u een koopwoning? Dan heeft u géén overwaarde op uw huis.
 • Heeft u de leges al betaald? Dan is dat niet langer dan drie maanden geleden.

U kunt kwijtschelding aanvragen met het Kwijtscheldingsformulier legeskosten gehandicaptenparkeerkaart (PDF 52 kB). Het papieren formulier levert u in bij het gemeentehuis of stuurt u op naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Kaart kwijt?

 • Geef een vermissing altijd aan ons door.
 • Vraag ons of uw kaart gevonden is (zie ook de pagina verloren en gevonden)
 • Zo nee, vraag dan een vervangende kaart aan.

Kaart gestolen?

 • Doe eerst aangifte bij de politie. Heeft u het kaartnummer nodig bij de aangifte? Bel ons via tel. 14 0513, dan zoeken we het kaartnummer voor u op.
 • U ontvangt een proces-verbaal van de politie.
 • Met dit proces-verbaal kunt u een vervangende kaart aanvragen.
 • Uw vervangende kaart krijgt dezelfde einddatum als de gestolen of vermiste kaart.
Geplaatst op 3 januari 2017, 13:27 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:36

Nieuws