Wijkteams

Elke wijk en elk dorp heeft een wijkteam waar u snel en eenvoudig uw melding aan door kunt geven tijdens werkdagen. Denk aan klachten en meldingen over onderhoud van openbare voorzieningen in de eigen wijk. U kunt ook eenvoudig online een melding doen.

Wijkteams
Wijk/Dorp Wijkteamleider Telefoon E-mail
Centrum, Noord Piet van der Leeuw (0513) 617 781 p.vanderleeuw@heerenveen.nl
Nijehaske, De Greiden Jaap Veensma (0513) 617 783 j.veensma@heerenveen.nl
Midden, Akkers, de Heide, Heidemeer, Heiderijck, Oudeschoot, Nieuweschoot Tinus Hoogenkamp (0513) 617 784 t.hoogenkamp@heerenveen.nl
Nieuwe- en Oudehorne, Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok, Buitengebied Zuid-Oost Siep Hofstra (0513) 617 787 s.hofstra@heerenveen.nl
Terband, Tjalleberd, Gersloot, Luinjeberd, De Knipe, Mildam, Katlijk, Oranjewoud,Haskerdijken, Nieuwebrug, buitengebied Noord-Oost Hendrik Kromkamp (0513) 617 788 h.kromkamp@heerenveen.nl
Skoatterwâld Dick van Ens (0513) 617 446 d.vanens@heerenveen.nl
Akkrum-Nes, Aldeboarn Johannes van Kalsbeek (0513) 617 583 j.vankalsbeek@heerenveen.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en telefoonnummers van contactpersonen in de wijk op de pagina’s Wijken of Dorpen.

Wijkmanagement

Voor de inwoners van de diverse wijken en dorpen binnen de gemeente Heerenveen zijn de wijkmanagers het aanspreekpunt van de gemeente.

Voor de wijken Skoatterwâld, De Akkers, park Ten Woude, De Heide, Heidemeer, Heiderijck, Heerenveen-Midden en de dorpen Akkrum-Nes, Oude- en Nieuweschoot, Heerenveen-Zuid, Oranjewoud, Oude- en Nieuwehorne, De Knipe, Jubbega en Hoornsterzwaag: Annie Stelma-Prikken, tel. (0513) 617 490 of (06) 21 89 48 13, e-mail a.stelma@heerenveen.nl.

Voor de wijken Noord, Nijehaske, De Greiden en voor de dorpen Aldeboarn, Haskerdijken-Nieuwebrug, Katlijk, Bontebok, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot: Marc Jense, tel. (0513) 617 710 of (06) 54 38 75 32, e-mail m.jense@heerenveen.nl.