Kwaliteit zorg en ondersteuning

Voor veel vragen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij ons terecht. We willen iedere inwoner die met ondersteuning en zorg te maken heeft zo goed mogelijk helpen. Dat is vaak maatwerk. Samen met u zoeken we naar de meest passende oplossing voor uw situatie.

Zoekt u een oplossing?

Zoals we aangaven is zorg meestal maatwerk. Wat kunt u zelf doen om de zorg te verbeteren? Een gesprek met de meitinker of een medewerker van het team Jeugd en Gezin kan u helpen een duidelijk antwoord te krijgen op uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Bereidt u goed voor op dit gesprek. Zo krijgt u gerichte hulp.

  • Bepaal van tevoren uw vraag zo duidelijk mogelijk
  • Bepaal wat u nodig heeft om uw vraag te beantwoorden
  • Kijk op websites van belangenverenigingen
  • Neem iemand mee om bij het gesprek te zijn

U krijgt na afloop een verslag van het gesprek. Controleer dit goed en stel eventueel nog vragen bij onduidelijkheden. Bij akkoord: zet uw handtekening en stuur het verslag terug.

Hebt u een klacht of een melding?

Ook dan kunt u ook bij ons terecht. Samen met u en de betrokkenen zoeken we in een gesprek naar een oplossing.

De gemeente heeft kwaliteitseisen

We hebben kwaliteitsafspraken gemaakt met de professionele zorgaanbieders die de zorg en ondersteuning voor ons uitvoeren. We zien erop toe dat die worden nageleefd. Soms zijn er voor goede zorg en ondersteuning meerdere instellingen nodig. Dan is het, voor u, belangrijk dat die goed samenwerken. We hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met instellingen. U heeft dan één contactpersoon die zicht heeft op alle afspraken en de zorg coördineert. Wij willen graag weten wat de gebruikers vinden van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Dat gebeurt op verschillende manieren. Ook u kunt daarin meehelpen. We voeren regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. In 2015 is dat bijvoorbeeld gebeurd bij het Wmo-vervoer en in 2016 bij gebruikers van de Wmo en van de Jeugdzorg. En voor de mensen die gesprekken hebben gehad met een meitinker. We gebruiken de resultaten om de zorg te verbeteren.

Geplaatst op 23 december 2016, 15:04 | Gewijzigd op 20 juli 2020, 11:44

Nieuws