Gaswinning onder Heerenveen

Aardgas speelt momenteel nog een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Hoewel we gestart zijn met de transitie> naar hernieuwbare energie maken de meeste Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels nu nog gebruik van aardgas. Aardgas is daarom nog onmisbaar in Nederland.

De Rijksoverheid wil niet dat we al ons gas uit het buitenland halen, om die reden wordt op verschillende plekken in Nederland vanuit kleine gasvelden gas gewonnen. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere van deze kleine aardgasvelden. Op deze pagina informeren we u over waar in onze gemeente gas wordt gewonnen en wat dit voor u betekent.

Gaswinning onder Heerenveens grondgebied

Vermilion Energy
Onder het westelijke deel van onze gemeente exploiteert Vermilion Energy meerdere putten, in Langezwaag (drie putten), Nieuwehorne (twee putten) en Rottum (één put). Voor meer informatie hierover staat op de website van Vermilion.  Met uitzondering van de putten in Nieuwehorne, liggen alle putten buiten de grenzen van de gemeente, maar ligt het veld waaruit het gas wordt gewonnen, wel onder Heerenveen. Voor vragen of opmerkingen over gaswinning op deze locaties kunt u bellen met Vermilion via het telefoonnummer: (0517) 493 333, of stuur een e-mail naar infonl@vermilionenergy.com.

Rol van de gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. De invloed van de gemeente is relatief klein. Wel is de gemeente bevoegd gezag over het omgevingsplan, waarin de ruimtelijke toestemming voor gaswinning en de aanleg van leidingen is geregeld.
Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap.

De gemeente zet zich specifiek in om de belangen van inwoners bij mijnbouw bij Rijk en gaswinners onder de aandacht te brengen en zet zich in voor een goede communicatie vanuit de gaswinner richting inwoners.

Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen.

Schademeldingen

Als u denkt schade te hebben die wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten kunt u een claim indienen bij de betreffende mijnbouwonderneming. Voor het indienen van een claim en informatie over schadeprocedures kunt u de landelijke site RVO raadplegen.

Geplaatst op 15 april 2017, 07:21 | Gewijzigd op 21 december 2023, 07:37

Nieuws