Gaswinning onder Heerenveen

Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels maken gebruik van aardgas. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Op deze pagina informeren we u over de plannen en activiteiten rondom aardgas en de diepe ondergrond.

Gaswinning onder Heerenveens grondgebied

De afbeelding geeft een overzicht van de voorgenomen en bestaande activiteiten rond gaswinning op het grondgebied van de gemeente. Er zijn in de gemeente twee gaswinningsbedrijven actief.
In het westelijke gedeelte is dat Vermilion Energy the Netherlands met het hoofdkantoor in Harlingen. Zij exploiteert op dit moment drie putten in Langezwaag en heeft de beschikking over een hogedrukaardgasleiding die het door haar gewonnen gas transporteert naar een gasbehandelinstallatie in Garyp. Vermilion is verder van plan om gas te winnen vanuit de de locaties Nieuwehorne (twee putten) en Rottum (nog te boren put). In 2017 heeft Vermilion rond Akkrum en Aldeboarn een seismisch onderzoek uitgevoerd. Verder heeft Vermilion net zuiden van Mildam een compressorstation. Dat is bedoeld om gas onder hogere druk te brengen, zodat er meer gas kan worden naar Garyp kan worden getransporteerd.
In het oosten van de gemeente het bedrijf Tulip Oil uit Den Haag actief. Dat betreft de boorputten Hemrik en Donkerbroek. Met uitzondering van de putten in Nieuwehorne, liggen alle putten buiten de grenzen van de gemeente, maar ligt het veld waaruit het gas wordt gewonnen, wel onder Heerenveen