Gebiedsvisie A32

Rond de snelweg A32 liggen verschillende ontwikkelgebieden waar de komende jaren woningbouw, maar ook andere functies zullen worden gerealiseerd. Gemeente Heerenveen is gestart met het maken van een overkoepelende gebiedsvisie voor de gehele A32 zone. Daarin moet duidelijk worden welke kansen en mogelijkheden de ontwikkellocaties bieden en hoe deze onderling afgestemd worden.

Over welk gebied gaat het?

De gebiedsvisie gaat over verschillende ontwikkellocaties langs de A32 zone zoals op het kaartje hieronder aangegeven. Het gebied in het noorden vanaf het Hotel2 Heerenveen tot aan de zuidkant van het sportstadgebied. Het plan is om binnen dit gebied rond de 700 woningen te realiseren. Het levert daarmee een behoorlijk aandeel van de ambitie om minimaal 2000 woningen te bouwen, zoals aangekondigd in de Woonvisie 2030. Daarnaast is er ruimte voor sport en bewegen, groenvoorzieningen, onderwijs, parkeren en commerciële ruimten.

Bekijk de kaart

Op onderstaande kaart zijn de verschillende ontwikkellocaties te zien. Klik op de kaart om deze te vergroten.

1. Hotel2 Heerenveen (voormalig Hajé)
2. Fedde Schurerplein
3. Buitenbaan
4. Noordoost
5. Noordzijde kantoren KR Poststraat
6. Kantoren en bedrijven de Opslach
7. Noordplot
8. Vlinderbuurt
9. Stadiongebied
10. Bos, Tuin en dier
11. Parkeerterrein P6
12. Westzijde Skoatterwâld
13. Middenzone Skoatterwâld
14. Van der Valk
15. Locatie naast van der Valk

Waarom een gebiedsvisie?

Veel verschillende functies krijgen een plek in het gebied. Dan is een integrale benadering van groot belang. Er zijn bijvoorbeeld plannen om een behoorlijk aantal woningen te bouwen op de Noordplot, het gebied ten noorden van de Atalantastraat. Dit is nu een tijdelijk parkeerterrein waar tijdens kantooruren, maar ook bij de voetbalwedstrijden veel gebruik van wordt gemaakt. Op een andere locatie in het plangebied moet daarom gezocht worden naar alternatieve parkeeroplossingen. Niet alleen voor de mensen die in de kantoren werken of een voetbalwedstrijd bezoeken, maar ook voor de mensen die er dan wonen. Door naar het gebied in het geheel te bekijken kunnen al deze functies op een goede manier een plek krijgen.

Participatie

Bij het maken van de visie betrekken we ook graag inbreng van inwoners en belanghebbenden binnen het plangebied. Er zijn inmiddels verschillende gesprekken met stakeholders in en rondom het plangebied gevoerd. Deze inbreng wordt gebruikt bij het schrijven een conceptversie van de gebiedsvisie. Deze presenteren we tijdens een bijeenkomst begin volgend jaar. Uw inbreng deze avond verwerken we in de conceptversie. Zodra hier meer over bekend is informeren wij daarover.

Planning

In de periode tot en met januari 2024 wordt geschreven aan de concept-visie. In februari worden een aantal bijeenkomsten gehouden. In maart verwerken we alle reacties in de concept-visie. Daarna vindt besluitvorming in college en raad plaats. Tegen de zomer van 2024 moet de gebiedsvisie A32 klaar en vastgesteld zijn. Daarna worden de verschillende locaties verder uitgewerkt tot concrete bouwplannen.

Contact

Heeft u vragen over de gebiedsvisie A32? Neem dan contact via gebiedsvisieA32@heerenveen.nl of telefonisch via Corina Neelis, projectleider, via het algemene nummer 14 0513

Geplaatst op 5 december 2023, 13:55 | Gewijzigd op 13 december 2023, 08:43

Nieuws