Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan?

Heel kort? In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving.

Maar wat houdt dat dan in:

  • De fysieke leefomgeving is wat we zien en voelen. Lucht, water, bodem, natuur en ook wegen, water, gebouwen en leidingen
  • De regels zijn voor iedereen en voor de hele gemeente
  • Nu staat dit nog in bestemmingsplannen en verordeningen. Straks allemaal in één omgevingsplan voor de hele gemeente

Het maken van een omgevingsplan moet voor 1 januari 2032 klaar zijn en is een verplichting van de Omgevingswet die 1 januari 2024 ingaat. Die tijd is wel nodig. Alle regels moeten goed in het omgevingsplan komen en ook digitaal beschikbaar zijn. De omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen is  onze basis voor het maken van het omgevingsplan. Ook moeten we rekening houden met regels (instructieregels) van het Rijk, de provincie en Wetterskip.

Iedereen – inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers enz. –  kan meedenken over het Omgevingsplan. Bij het maken van een omgevingsplan kunnen wij het niet altijd iedereen naar de zin maken. De gemeenteraad kan het vastgestelde omgevingsplan naderhand wijzigen.

Animatie Omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staan regels voor het bouwen en gebruik van gronden en gebouwen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis, kijken wij naar het bestemmingsplan. Als de aanvraag binnen de regels past, wordt de vergunning verleend. Past het niet, dan bekijkt de gemeente of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Vanaf 1 januari 2024 worden de huidige bestemmingsplannen automatisch het Tijdelijk omgevingsplan.

Wat is het verschil tussen een bestemmingsplan en het omgevingsplan?

Een belangrijk verschil is dat er straks één omgevingsplan is voor de hele gemeente Heerenveen. Nu kennen we nog allerlei bestemmingsplannen voor verschillende gebieden. Denk aan bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld het buitengebied, voor bedrijventerreinen of bestemmingsplannen voor afzonderlijke dorpen. Dat verandert dus. Ook regelen we in het omgevingsplan meer op het gebied van milieu zoals geur, geluid en bodem. Daarnaast regelen we in het omgevingsplan zaken die nu nog in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en welstandsnota staan. Doel van al deze veranderingen is dat alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar op één plek staan: in het omgevingsplan.

Wat is een verordening?

Een verordening is een door de gemeenteraad vastgesteld document met een set regels over een bepaald onderwerp. Denk aan de erfgoedverordening, de geurverordening of de algemene plaatselijke verordening (APV).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen: wat moet er allemaal in het omgevingsplan en hoe. Ook digitaal moet alles goed in orde zijn, nieuwe software helpt daarbij.

Het Omgevingsplan voor de gemeente maken we in delen. Dan blijft het overzichtelijk voor de gemeente, inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden enz..

Wat gebeurt er op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt?

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, worden de bestemmingsplannen en verordeningen het ‘Omgevingsplan van rechtswege’. In de overgangsperiode van 8 jaar – tot 2032  – worden gaandeweg de regels aangepast zodat ze voldoen aan de Omgevingswet. In deze periode kunnen dus oude of nieuwe regels gelden.

Een bouwplan dat past in het omgevingsplan krijgt een vergunning. Past een bouwplan niet in het Omgevingsplan, dan kijkt de gemeente of ze mee kan werken aan het bouwplan. Als dat kan, verleent de gemeente in afwijking van het omgevingsplan een vergunning.

Wat is de planning voor het omgevingsplan?

Voor 1 januari 2032  moet het omgevingsplan klaar zijn. Gemeente Heerenveen werkt in stappen en via gebieden en thema’s aan het omgevingsplan Heerenveen met onderstaande globale planning:

 

Programma buitengebied (MER) 2023-2025
Woongebieden Heerenveen 2025-2025
Buitengebied 2025-2027
Dorpen 2026-2027
Heerenveen Centrum 2026-2027
Bedrijventerreinen 2027-2029
Milieuregels bruidsschat 2028-2029
Regels fysieke leefomgeving uit verordeningen 2028-2029

 

Wat zijn toepasbare regels?

Om te kijken welke regels er gelden, kijk je naar zogenaamde toepasbare regels. Via zogenaamde vragenbomen –  een vraag met de antwoordmogelijkheden leiden je naar een volgende vraag met weer antwoordmogelijkheden – kom je onder aan de streep bij wat er kan en mag over het onderwerp waar je een vraag over had. Die vraagbomen vindt je op de website van het DSO.

Wat zijn juridische regels?

De regels die nu in het bestemmingsplan of een verordening staan (en straks in het Omgevingsplan).

Hoe maken we de regels digitaal beschikbaar?

Alle regels over de fysieke leefomgeving zijn straks digitaal beschikbaar op  de Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (afgekort DSO-LV), gekoppeld aan een locatie op de kaart. Per locatie is dan duidelijk welke regels daar gelden. Dit digitale loket vervangt uiteindelijk onder andere de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingsloket.nl.

Meedenken over het Omgevingsplan?

We bekijken per project of deelgebied waarvoor we het omgevingsplan opstellen of wijzigen en hoe we de participatie, het meedenken doen. Dan komen er onder andere uitnodigingen en berichten op de social media. Zodat iedereen die dat wil, mee kan doen.

Geplaatst op 30 november 2023, 09:10 | Gewijzigd op 30 november 2023, 09:17

Nieuws