Burgerservicenummer (BSN)

Staat u ingeschreven bij de gemeente, in de Basisregistratie personen (BRP)? Dan hebt u een burgerservicenummer (BSN).

Wat is het burgerservicenummer (BSN)?

Uw burgerservicenummer is uw unieke persoonsnummer. Als u iets wilt regelen met de overheid, hoeft u alleen het BSN op te geven. De overheid kan uw persoonsgegevens dan gemakkelijk terugvinden in de administratie. Ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen gebruiken het BSN.

Niet ingeschreven in Nederland?

Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Meld u dan aan bij een van de NRI-gemeenten, bijvoorbeeld gemeente Leeuwarden, Zwolle of Groningen. Daar krijgt u een BSN.