Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Vader en zoon aan strandEen echtscheiding of het einde van geregistreerd partnerschap is pas definitief als het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hoe gaat dat?

Inschrijving echtscheiding

Na uitspraak van de rechtbank zorgt uw advocaat op uw verzoek voor inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit moet binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechter definitief is geworden.

Inschrijving ontbinding geregistreerd partnerschap door de rechter

Dat werkt op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Inschrijving beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden via notaris of advocaat

Uw advocaat of notaris levert de verklaring in bij de gemeente waar u, en uw ex-partner, getrouwd zijn/het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dit moet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Scheideninfriesland.nl: alle informatie op één plek

Heeft u te maken met een scheiding? En zoekt u ondersteuning of wilt u weten wat u allemaal moet regelen? Op scheideninfriesland.nl vindt u alle informatie over scheiden overzichtelijk op één plek. Ook zijn er verwijzingen opgenomen naar hulpaanbieders in Friesland.

Onafhankelijk initiatief

De website is een onafhankelijk initiatief van alle 18 Friese gemeenten, Foar Fryske Bern en Sociaal Domein Fryslân.

Meer weten over echtscheiding?

Kijk op de website van de Rijksoverheid.