Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Hebt u een bewijs nodig dat u in leven bent? Vraag dan het officiële bewijs op papier aan. Dit heet ook wel een attestatie de vita.

Waarvoor hebt u een bewijs van in leven zijn nodig?

Een bewijs van in leven zijn kunt u nodig hebben wanneer u een pensioenregeling afsluit of een uitkering aanvraagt. De instantie waarmee u iets wilt regelen, kan u vragen om zo’n bewijs.

Wat staat er op het bewijs van in leven zijn?

Op het bewijs van in leven zijn staan uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en uw burgerservicenummer.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u eenvoudig met een online formulier regelen. Hiervoor is DigiD nodig. Wilt u persoonlijk een bewijs van in leven zijn aanvragen? Kom dan naar het gemeentehuis, u moet hiervoor eerst een afspraak maken. U kunt ook iemand anders vragen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Wat neemt u mee?

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • de brief van het pensioenfonds (als u die hebt ontvangen)

Iemand anders laten aanvragen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand anders vragen om het bewijs voor u aan te vragen. Dat doet u door diegene te machtigen. U geeft de gemachtigde een brief mee waarin u toestemming geeft daarvoor.

Wat neemt de gemachtigde mee?

  • uw machtigingsbrief
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • het eigen geldig identiteitsbewijs

Kosten

€9,20
Internationaal bewijs: €16,60 (alleen verkrijgbaar aan de balie)

Geplaatst op 22 december 2016, 14:26 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:17

Nieuws