Peuteropvang

Vanaf 2018 is nieuwe wetgeving van toepassing en gemeente Heerenveen loopt hier al op vooruit. Vanaf 2016 is de opvang van peuters in de gemeente Heerenveen namelijk al gewijzigd. Peuterspeelzalen zijn overgegaan naar peuteropvang. Door deze nieuwe wetgeving al door te voeren kunnen ouders via de kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag een bijdrage in de peuteropvangkosten ontvangen. Ook worden de kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk getrokken.

Waarom kiezen voor peuteropvang

De peuteropvang is een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen, waar het leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen. Het bereid uw peuter al voor op het basisonderwijs en wanneer er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling, kan een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma uw peuter extra ondersteuning bieden.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Door het werken met een VVE programma worden jonge kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De speelse activiteiten lokken interactie uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden zoals de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling, de creativiteit, de motoriek en het denken. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en doen zelf ontdekkingen. Per thema worden activiteiten ondernomen in de hele groep, in kleine groepjes of met individuele kinderen. De activiteiten vinden vooral plaats binnen het bestaande dagritme op de groep.

Vele peuteropvanglocaties binnen gemeente Heerenveen bieden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Heeft uw peuter hiervoor een indicatie van het consultatiebureau? Dan bestaat deze voor 2-jarigen uit twee dagdelen en voor 3-jarigen uit vier dagdelen. Het derde- en vierde dagdeel zijn gratis voor 3-jarigen. Ouders betalen ook voor VVE de inkomensafhankelijke bijdrage over de eerste twee dagdelen.
Toeslag van de overheid of van de gemeente
Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de peuteropvangkosten. U komt hiervoor in aanmerking door het aanvragen van Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst als u (en uw partner) aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent tweeverdiener
  • U bent alleenstaand en werkt
  • U bent studerend
  • U volgt een inburgering of re-integratie traject

Als de bovenstaande voorwaarden niet op u van toepassing zijn, dan komt u in aanmerking voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslag vraagt u aan via de organisatie voor peuteropvang.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag?

’t Hummelhûs
Kids First
Kinderwoud kinderopvang
Stichting Kinderopvang Friesland
Kindcentrum Wollewaps
De Buitenkans
CKO de Herberg, locatie De Kameleon
Gemeente Heerenveen tel. 14 0513, e-mail gemeente@heerenveen.nl