Erfpachtovereenkomst voor Energiepark Klaverblad Noordoost

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) gaat op Klaverblad Noordoost een energiepark realiseren. Hiervoor ondertekenden wethouder Hedwich Rinkes namens de gemeente en het bestuur van de SHEC, vandaag een erfpachtovereenkomst. Met het regelen van het erfpachtrecht kan de energiecoöperatie nu de volgende stap zetten in de realisatie van Energiepark Klaverblad Noordoost.

Wethouder Hedwich Rinkes is verheugd met de overeenkomst: “Zonne-energie is onmisbaar in onze weg naar een fossielvrije samenleving. Het is een prachtig resultaat

dat we een samenwerking tot stand hebben kunnen brengen waarin een lokale
maatschappelijke partij een zonnepark kan realiseren op gemeentegrond. Het park
draagt straks voor een belangrijk deel bij aan onze gemeentelijke doelstelling om in 2030
70% van het elektriciteitsverbruik van de gehele gemeente lokaal duurzaam op te
wekken.”

Groene stroom voor 8000 huishoudens

De overeenkomst regelt het gebruik van 20 hectare gemeentegrond gedurende een
periode van 30 jaar. Op de grond realiseert de energiecoöperatie een energiepark met
ruim 40.000 zonnepanelen. Daarmee wordt per jaar 30 miljoen kWh groene stroom
geproduceerd, wat overeenkomt met het verbruik van 8.000 huishoudens. In het
energiepark is ruimte gereserveerd voor toekomstige toevoeging van batterijopslag.

100% Lokaal Eigendom

De SHEC is zeer ingenomen over het verloop van de samenwerking met de gemeente.
Voorzitter Piet Dijkstra: “Nadat we eerder twee drijvende zonneparken hebben
overgenomen, realiseren we nu zelf een energiepark dat voor 100% in lokaal eigendom
is. Het is fantastisch dat we als lokaal maatschappelijk initiatief hiervoor van de
gemeente de ruimte krijgen. We hebben nu zelf invloed op het ontwerp en de ruimtelijke
en ecologische inpassing van het energiepark. Ook kunnen we op passende wijze
invulling geven aan de maatschappelijke meerwaarde. Ik durf haast wel te zeggen dat dit
energiepark een voorbeeld is voor hoe een lokale energiecoöperatie kan bijdragen aan de
realisatie van de gemeentelijke doelstellingen in de energietransitie”.

Volgende stap in realisatie

Met de ondertekening van de overeenkomst en het vestigen van het erfpachtrecht kan de
energiecoöperatie de volgende stap zetten in de realisatie van het energiepark. Eerder is
al de omgevingsvergunning en SDE++ subsidie verkregen. Op dit moment werkt de
energiecoöperatie aan de selectie van een partij die het park in opdracht van de
coöperatie gaat bouwen en onderhouden. De energiecoöperatie verwacht dat na de
zomer gestart wordt met de bouw van het energiepark welke vervolgens begin volgend
jaar in gebruik kan worden genomen.

Geplaatst op 22 maart 2024, 16:06 | Gewijzigd op 22 maart 2024, 16:06

Nieuws