Wens voor horeca in recreatiegebied De Heide

Een horecagelegenheid is zowel inpasbaar, wenselijk als haalbaar in recreatiegebied De Heide. Dit is de uitkomst van het onderzoek dat in het najaar van 2023 gehouden is. Het college stelt de raad voor om budget beschikbaar te stellen voor het uitschrijven van een prijsvraag voor de selectie van een exploitant. Daarnaast wordt krediet gevraagd voor de aanleg van nutsvoorzieningen. De raad neemt hierover in april 2024 een besluit.

Wethouder Recreatie & Toerisme Hedwich Rinkes:

“De Heide trekt gedurende het hele jaar veel bezoekers, het is echt een prachtig recreatiegebied. Het afgelopen jaar hebben we al een aantal stappen gezet om de gastvrijheid in het gebied te vergroten. En ook dit jaar wordt er nog volop gewerkt aan de uitvoering van het verbeterplan. Een horecagelegenheid met sanitair maakt het geheel straks compleet”.

Uitkomsten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 81% van de 1060 respondenten positief is over een horecagelegenheid in het recreatiegebied.
De deelnemers aan het onderzoek konden ook hun keuze maken uit vier verschillende concepten. Het concept ‘Strand op de Heide’ kwam daarbij als favoriet uit de bus met 68% van de stemmen. Ongeveer twee derde van de stemmers zegt minstens 1 keer per maand gebruik van de horeca te gaan maken.

Uitschrijven prijsvraag best passende horeca onderneming

In de afgelopen jaren informeerden verschillende horecaondernemers bij de gemeente naar de mogelijkheden om een horecagelegenheid te exploiteren op De Heide.
Om zo transparant mogelijk te werk te gaan en uiteindelijk de best passende horecaonderneming te krijgen, stelt het college voor om via een prijsvraag een exploitant te selecteren. Op deze manier worden ondernemers uitgedaagd om zelf een plan te maken en krijgt de omgeving/gebruikers een kans om mee te denken.

Geplaatst op 28 maart 2024, 09:54 | Gewijzigd op 28 maart 2024, 09:54

Nieuws