Registratie tweedehands goederen

Handelt u in tweedehands fietsen? Of verkoopt u regelmatig gebruikte computers of laptops? Handelaren in tweedehands goederen moeten al hun ingekochte handelswaar registreren. Bovendien hebben zij een meldplicht. Dit is verplicht om heling tegen te gaan.

Wie moeten een register bijhouden?

Opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops. Niet iedereen hoeft een register bij te houden. Alleen als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt en vervolgens doorverkoopt moet u een register bijgehouden.

Gewaarmerkt register

Uw register moet gewaarmerkt zijn. Dit betekent dat uw register voorzien moet zijn van een gemeentestempel. U kunt dit papieren gewaarmerkte register afhalen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken met de afdeling Veiligheid. U kunt hiervoor bellen met tel. 14 0513.
U kunt ook digitaal een register bijhouden. Het Digitale Opkopers register (DOR) is gratis ter beschikking gesteld. U kunt de inloggegevens van dit register aanvragen via een online formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Meldplicht

U bent tevens verplicht om uzelf te melden als u van het opkopen een beroep heeft gemaakt. Dit kan ook door middel van het online formulier.

Schriftelijk melden

U kunt zich ook schriftelijk melden. Vermeld in uw opgave uw woonadres en het volledige adres van elke vestiging die u ten behoeve van uw onderneming gebruikt. Stuur uw brief naar:

Gemeente Heerenveen
Team Veiligheid
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen